Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzame Zorg - Januari

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. De regiegroep bestaat uit bestuurders en experts uit verschillende (overkoepelende) organisaties. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de resultaten die zijn genoemd in de Green Deal te realiseren.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

Voorwoord Bertine Lahuis: ‘Iedereen helpt een stukje van de kringloop rond te krijgen’

Bertine Lahuis is sinds kort vertegenwoordiger van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) in de regiegroep Duurzame Zorg. Zij is daarnaast voorzitter van de raad van bestuur van het Radboudumc.

Beste lezers van de nieuwsbrief Duurzame Zorg,

De afgelopen maand werden voor het eerst Nederlandse zorgmedewerkers en ouderen gevaccineerd. Hoewel de coronacrisis nog steeds veel van onze krachten vergt, bieden de vaccinaties perspectief. Maar juist ook de coronacrisis heeft het vraagstuk van preventie in samenhang met duurzaamheid weer sterk op de kaart gezet, en terecht. Want voorkomen blijft beter dan genezen. En we kunnen allemaal iets doen om hieraan bij te dragen. We gaan er van uit dat we in de loop van 2021 ook weer meer ruimte in de agenda hebben om hier aandacht aan te geven. En dat is hard nodig!

In het Radboudumc werken we ook hard aan duurzamere zorg. In 2019 werd Radboudumc-afdelingshoofd Jeroen Meijerink Duurzame Zorgprofessional van het jaar. Zijn team zet dit jaar de eindsprint in; we doen ons best om in 2022 de groenste operatiekamer van Europa te hebben. En uiteraard gebeurt dit in goede samenwerking met de NFU en NVZ leden: samen maken we meters!

In deze nieuwsbrief vindt u nog meer inspirerende voorbeelden. Zo is tijdens de week van de Circulaire Economie een webinar te volgen over medisch afval en hergebruik. Ook de Provincie Utrecht is druk bezig zorginstellingen aan de zonne-energie te helpen. Van elke werknemer die afval recyclet tot besturen die beleid vaststellen: iedereen helpt om een stukje van de kringloop rond te krijgen.

Ik wens u veel leesplezier.

Een groene duurzame groet,

Bertine Lahuis

Webinar 'De wetenschap achter Duurzame Zorg’

Waarom is verduurzamen in de zorg nodig? En wat doet dit met onze gezondheid, de zorg en het milieu? De Green Deal Duurzame Zorg en het RIVM organiseren een webinar over ‘De wetenschap achter Duurzame Zorg’. Tijdens de online sessie:

  • Krijg je inzicht in de effecten van milieuvervuiling op de zorg en de impact van zorg op milieuvervuiling
  • Ontdek je waar in de zorgsector de meeste vervuiling plaatsvindt én bespreek je hoe dit aansluit bij wat jouw organisatie of afdeling zelf kan doen 
  • Neem je voldoende wetenschappelijke onderbouwing mee ‘naar huis’ – altijd handig voor een goed gesprek met je nog niet zo duurzame collega’s :-)

Verder kun je vragen te stellen aan onderzoeker Michiel Zijp (RIVM). Ook is er ruimte om eigen voorbeelden te delen met andere deelnemers of netwerkcontacten op te doen.

Voor wie: Iedereen die benieuwd is waarom het zo belangrijk is dat de zorg verduurzaamt

Wanneer: donderdag 18 februari van 16.00 tot 16.45

Vul dit formulier in om aan te melden

Dit is de aftrap van een reeks van negen webinars. In deze reeks zoeken we meer verdieping en praktische handvatten rondom het verduurzamen van de zorg. Op de hoogte blijven? Mail duurzamezorg@minvws.nl.

Manifest verduurzamen zorg aangeboden aan Tweede Kamer

Een groep zorgprofessionals heeft een manifest voor duurzamere zorg aangeboden aan de Tweede Kamer, KNMG en NFU. Meer dan duizend zorgprofessionals en studenten ondertekenden het document. Het manifest roept op tot meer groen beleid, meer structurele inspanning en meer verbinding. Het initiatief is in 2020 gestart door onder meer Iris Wichers (huisarts, NHG), Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht) en Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector.) Ondertekenaars geven daarmee ook aan mee te willen denken over verdere ontwikkelingen.

Natuur op recept

Dat natuur gezond is, voelen de meeste mensen wel aan. Maar dat natuur ook wetenschappelijk bewezen gezond is, is niet bij iedereen bekend. Daarom hebben Annette Postma (Alles is Gezondheid)  en Jolanda Maas (Vrije Universiteit) informatiebladen ontwikkeld. Hiermee kan de huisarts ‘natuur op recept’ voorschrijven via een leefstijlgesprek of een verwijzing naar begeleide interventies. De set is gratis te downloaden of in betaalde gedrukte versie te kopen bij Vereniging Arts en Leefstijl. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit subsidieerde de ontwikkeling van deze set binnen het project Groene Leefstijl in de Eerstelijn.

Vereniging gehandicaptenzorg start nieuw werkprogramma Duurzaamheid

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ontwikkelde samen met het Milieuplatform Zorg (MPZ) een nieuw Werkprogramma Duurzaamheid. Ook ActiZ en de Nederlandse GGZ onderschrijven het werkprogramma. Het programma loopt van 2021 tot en met 2025. In 2021 betekent dit onder meer dat VGN-leden blijven werken met een eigen routekaart om te zien hoe zij kunnen bijdragen aan 49% CO2-vermindering in 2030 en Co2-neutraal werken in 2050. Om inzicht te krijgen in energiebesparingen en andere inspanningen werkt VGN ook met ActiZ, TNO en VWS aan een activiteitenmonitor.

Ziekenhuis verwarmt wijk

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gaat haar restwarmte gaat doorleveren aan woningen. Daarvoor sloot het op 14 januari een overeenkomst met de warmteleverancier en de projectontwikkelaar van de nieuw te ontwikkelen wijk ernaast. Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft een warmte-koudeopslagsysteem wat meer warmte opslaat dan dat het ziekenhuis nodig heeft. De extra restwarmte wordt straks doorgeleverd aan het nieuwbouwproject Bethelpark. Zo zijn toekomstige bewoners voorzien van duurzame warmte in hun woning via vloerverwarming en beschikken zij over warm tapwater.

Lancet: ‘Gezondheid en klimaat: twee crises vallen samen’

Medisch vakblad The Lancet publiceert een jaarrapport over de invloed van klimaatverandering op de gezondheid. De meeste van de uitkomsten zijn verslechterd, onder meer als het gaat om oversterfte en voedselzekerheid. Lichtpuntje is de groeiende groep van zorgprofessionals, beleidsmakers en zorgorganisaties die zich steeds effectiever bezig houdt met dit probleem.

Hoeveel duurzamer kan medisch textiel zijn?

Medisch textiel is op het moment extra in beeld. In de pandemie gooien we veel eenmalig gebruikte kleding, mondkapjes en ander medisch textiel weg. Ondanks dat het materiaal streng gecontroleerd wordt, is voor verwerkers lastig te achterhalen welke materialen ze verwerken. Vaak eindigt het na één keer in de vuilverbranding. Health Care Without Harm verkent de ruimte voor duurzame oplossingen. Daarnaast vragen ze om werkgroepleden uit de zorg en het bedrijfsleven

Provincie Utrecht zet ‘Zorg in de Zon’

De provincie Utrecht  roept zorginstellingen op om zich aan te melden voor advies en begeleiding rondom zonne-energie. De provincie Utrecht begeleidt in het project ‘Zorg in de Zon’ al tien grotere zorginstellingen die zich eerder aanmeldden. Samen hebben die al subsidie aangevraagd voor bijna 1 megawatt zonnestroom. Er is nog ruimte voor nieuwe aanvragen van vooral kleinere zorginstellingen in de provincie. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Gea van Oortmarssen (mail: gea.van.oortmarssen@provincie-utrecht.nl)

EU-strategie voor de farmaceutische industrie draagt bij aan duurzaamheid

De nieuwe EU-strategie voor de farmaceutische industrie biedt veel mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen. Zo staat er in dat de EU wil ingrijpen waar de industrie faalt bij milieudoelen. In lijn met de Green Deals streeft de strategie naar minder vervuiling door chemicaliën en minder uitstoot van CO2.

Duurzame zorg begint bij een duurzaam inkoopproces, doe mee!

Wil jij vanuit je zorgorganisatie actief bijdragen aan het verduurzamen van de zorg? Laat je dan inspireren en informeren over de nieuwste kennis en ervaringen. Meld je aan voor het online congres “Duurzaam inkopen in de zorg” dat Intrakoop, Nevi, MilieuPlatformZorg en MVO Nederland samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 4 maart organiseren.

Het congres is voor iedereen die betrokken is bij inkopen en verduurzamen bij hun zorgorganisatie. Lees meer over het middagprogramma met Talitha Muusse, prof.dr.ir. Fredo Schotanus, prof. dr. Jeroen Meijerink en prof. dr. Victor Lamme en meld je aan.

Zie ook:

Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025

Agenda