Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzame Zorg - maart 2021

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. Deze regiegroep bestaat uit bestuurders en experts van verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de Green Deal-doelen te bereiken.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

Van meisjesdroom tot realiteit

Saliha Lalout is projectleider Duurzame Zorg en senior consultant Zorg & Welzijn bij NEN. Eén van haar kerntaken is mensen verbinden rondom duurzaamheid in de zorg. Ze zet zich in om partijen de mogelijkheid te bieden met elkaar kennis en ervaringen uit te laten wisselen. Ook verbinding met andere sectoren dan de zorg is van belang. Hieruit kunnen dan afspraken (zoals normen en leidraden) komen voor producten, werkwijzen of diensten. Een voorbeeld is de laatst uitgekomen leidraad voor duurzame medische hulpmiddelen.

'Als jong meisje wist ik het al zeker: ik wil mensen helpen. Wat dat inhield of hoe dat vorm moest krijgen, wist ik niet. Iedereen die mij persoonlijk kent, herkent die ambitie van mij. In mijn tienerjaren was ik net als de gemiddelde puber voornamelijk bezig met overleven en mezelf vinden. Maar ook toen bleef die ambitie sluimeren op de achtergrond. Mijn klasgenoten van de middelbare school schreven zich massaal in voor een studie rechten of economie. Ik daarentegen koos heel bewust voor de zorg. Om als verpleegkundige aan het werk te gaan, leek me een wereldbaan!

In de jaren dat ik aan het bed stond, was ik me nog totaal niet bewust van de hulpmiddelen waarmee ik  werkte of van de omgeving. Laat staan met vraagstukken over duurzaamheid. De zorg aan de patiënt stond centraal. Vanuit de overtuiging dat we het allen doen voor de patiënt, begon ik vragen te stellen over het beleid en het gedrag van mensen. Steeds vroeg ik me af: Waarom doet de mens wat hij doet en waarom?

Logisch dat ik vervolgens een studie pedagogiek volgde. Tijdens die studie interesseerde ik me steeds meer in  organisatie, beleid en management. Maatschappelijke vraagstukken hielden me steeds vaker bezig.

Niet gek dat ik na de zorg koos voor NEN.  Heel bewust destijds natuurlijk gekozen voor de zorgsector. Daarin zag ik met name de laatste jaren beweging in het duurzaamheidsvraagstuk. Vanuit mijn rol verdiepte ik mij er meer in en ging er over in gesprek. De impact van mijn werk nu is groter, maar de ambitie is hetzelfde: ik wil mensen, de zorg helpen in de stappen op weg naar duurzaamheid in de zorg. Het is voor mij dan ook niet meer dan logisch dat ik me thuis voel bij het vraagstuk.

NEN heeft de Green Deal Zorg getekend, wat voor mij ook een vanzelfsprekendheid is. Versnellen doe je samen, door de verbinding op te zoeken. Laat dat nu net zijn wat NEN doet: partijen verbinden, samenbrengen om afspraken met elkaar te maken. En dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, en dat dat impact heeft, had ik als tiener niet durven dromen. Hoe mooi is het als je vanuit een interne drive op een plek terecht komt, die past als een (duurzame) handschoen?

Ik vind het mooi om nu vanuit een andere rol een bijdrage te leveren aan duurzame zorg. Mooi om te zien dat in de zorgsector duurzaamheid steeds meer zijn intrede doet. Daar waar ik een aantal jaren voornamelijk lokale initiatieven zag, zie ik steeds meer brede verbinding tot stand komen. Een mooie beweging. En nu neig ik naar een ambitie waarbij duurzaamheid op een moment een gegeven is. Die stip op de horizon moeten we zetten, en daarin ook de eigen verantwoordelijkheid nemen. Tenslotte doen we het voor de toekomst, ook van de zorg.'  

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Saliha Lalout, NEN

Saliha Lalout geeft een presentatie op het congres Duurzame Zorg
Beeld: ©Programma Duurzame Zorg

Doe mee met inkoop- en aanbiedersgroep duurzaam zorgtextiel

Samen inkopen is voor een zorgorganisatie vaak makkelijker dan alleen optrekken. De prijs kan aantrekkelijker zijn en kennis delen wordt eenvoudiger. Daarom start binnenkort een inkoopgroep voor zorgtextiel. Iedereen die zorgtextiel gebruikt of aanbiedt is welkom om hieraan deel te nemen.

Wie circulair wil werken en de CO2-uitstoot van textiel terugdringen is welkom bij de eerste informatiebijeenkomst. We vertellen graag meer over de mogelijkheden, investeringen en voordelen bij deelnemen aan de inkoopgroep. De bijeenkomst is op dinsdag 30 maart van 15.30 tot 16.30. Inschrijven kan via buyergrouptextiel@rws.nl Het is ook nog mogelijk om bij te dragen aan het invullen van de strategie en praktische inrichting van de groep. 

De groep is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Green Deal Duurzame Zorg. Er komt nog een informatiesessie voor aanbieders van zorgtextiel. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via hetzelfde e-mailadres.

Groene Zorgcommissies bundelen krachten

Groene commissies in de zorg schieten als paddenstoelen uit de grond! Daarom organiseerden Zorg voor Klimaat, Milieuplatform Zorgsector en Werkgroep Zorg 2025 op 10 maart gezamenlijk een netwerkbijeenkomst voor zorgcommissies met een groen hart.

Cathy van Beek trapte de avond af met een inspirerende boodschap, waarna vijftien commissies elkaar leerden kennen en ervaringen uitwisselden. Ook werd het idee geboren om de krachten te bundelen in een groene zorg alliantie… Wordt vervolgd!

Deel van een Groene Zorgcommissie en interesse in een volgende keer? Mail gerust naar groenezorgcommissies@milieuplatformzorg.nl .

Een videocall met vertegenwoordigers van alle aan een samenwerking van green teams deelnemende teams
Beeld: ©Milieu Platform Zorgsector

Green Teams in de zorg

 Je werkt in een zorgorganisatie en hebt een groen, duurzaam hart. Samen met een paar andere collega’s wil je de organisatie in beweging zetten. Maar hoe doe je dat? De Green Deal Duurzame Zorg en MINT zorgadvies organiseren een webinar over Green Teams in de zorg. Want hoe start je zo’n Green Team op? Wat doe je als je Raad van Bestuur (nog) wat minder groen denkt, en hoe blijf je samen aan de weg timmeren? 

Tijdens de online sessie:

  • vertelt innovatie-coach en voormalig Gipsverbandmeester Leendert-jan Doornbos van het HagaZiekenhuis hoe hij samen met vijf collega’s een Green Team oprichtte.  Hij deelt de successen, maar ook wat je beter niet kunt doen.
  • geeft Inge Voorhuis van De Hartekamp Groep aan op welke manier verduurzaming wordt uitgerold binnen de organisatie en welke rol het green team daarbij speelt. De Hartekamp Groep werkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Inge is adviseur huisvesting en voorzitter van het Green Team.
  • krijgen we inzichten en praktische tips van Else de Ridder van MINT zorgadvies. Met haar ervaringen bij het opzetten en begeleiden van Green Teams in allerlei soorten zorginstellingen, is ze daar helemaal geknipt voor!            

Tijdens de Q&A is er ruimte om vragen te stellen aan Else, Inge en Leendert-jan. En via de chat kun je  jouw eigen voorbeelden delen met andere deelnemers en netwerkcontacten opdoen.

Voor wie:   Iedereen die wil weten hoe je een Green Team in de zorg kunt opzetten, én voor iedereen die al met een Green Team werkt en benieuwd is naar de ervaring van andere green teams.

Datum:   Donderdag 22 april van 16.00 tot 16.45 uur

Aanmelden?   Vul dit formulier in. Deelname is gratis.

Eén dag voor het webinar ontvang je per e-mail de link om in te kunnen loggen op de webinar. Er is helaas geen mogelijkheid om de webinar terug te kijken. Na afloop kan je wél de presentaties ontvangen. 

Dit is de tweede van een reeks van negen webinars. In deze reeks zoeken we meer verdieping en praktische handvatten rondom het verduurzamen van de zorg. Op de hoogte blijven? Mail duurzamezorg@minvws.nl.

Nieuwe partner Green Deal: Werner & Mertz

Leverancier van schoonmaakproducten en -diensten Werner & Mertz PROFESSIONAL heeft nu ook getekend voor de  Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Het bedrijf wil haar diensten inzetten om andere deelnemers te helpen bij het verduurzamen van de zorg. Een voorbeeld daarvan is een online rekenhulp op hun website en advies bij het certificeren van de duurzaamheidswinst. 

Werner en Mertz geeft aan al al langere tijd duurzame grondstoffen te gebruiken, zoveel mogelijk van Europese bodem. De verpakkingen zijn ontworpen om gerecycled te worden. De fabriek gebruikt hernieuwbare energie en voert een duurzaam sociaal- en mileubeleid.

Interview: Impact door verbinden

Saliha Lalout is projectleider Duurzame Zorg en senior consultant Zorg & Welzijn bij NEN. Ze is betrokken bij het tot stand komen van de laatst uitgekomen leidraad voor duurzame medische hulpmiddelen.

Wat is NEN voor een organisatie?

Elk land heeft een normalisatie-instituut en NEN is dat van Nederland. We brengen partijen, zoals bedrijven en zorginstellingen, op neutraal terrein bij elkaar om goede afspraken  te maken. NEN is ook aangesloten bij het mondiale ISO en Europese CEN, zo kunnen we organisaties aanhaken op een internationaal netwerk van kennis en ontwikkelingen. Duurzaamheid is geen nationale aangelegenheid. Soms komen er internationale voorstellen, waar Nederland aan kan meedoen. Maar het is ook mogelijk dat Nederland een voorstel doet en de toon kan zetten.

Hoe kunnen jullie zorgprofessionals helpen bij het duurzamer maken van de zorg?

We helpen partijen in een keten met elkaar in verbinding te komen. Bijvoorbeeld bij medische hulpmiddelen, waar onder meer commerciële partijen en zorgorganisaties elkaar vinden. Als een zorginstelling zoekende is, kunnen bedrijven daarbij helpen. Andersom geldt dit ook.  Als je die dan helpt om samen afspraken te maken, draagt dit bij aan afspraken met breed draagvlak vanuit de hele keten. Er is dan verbinding tussen vraag- en aanbodzijde.

Heb je hier een voorbeeld van?

Zo hebben we een Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen. Hierin komen zorgorganisaties en producenten van hulpmiddelen bij elkaar. We merkten dat er  behoefte was aan duidelijkheid. Er waren veel initiatieven, veel kennis en veel ervaring. Maar overzicht ontbrak en er was behoefte aan opschaling.  Daarom zijn er vanuit dit platform twee actieteams gestart: het Actieteam Disposables en een Actieteam Reusables. Deze zijn samengegaan en dit team heeft een leidraad voor duurzame hulpmiddelen opgesteld. Deze is bedoeld als handvat en advies voor de sector.

NEN is hierbij trouwens neutraal. Ik bemoei me niet met de inhoud, ik faciliteer het proces. De inhoud wordt uiteindelijk gedragen door de experts.

Wat zijn jullie toekomstplannen voor duurzamere zorg?

Wat we nu met dit platform hebben gedaan, is ook mogelijk voor andere thema’s in de zorg. Een voorbeeld is duurzaam vastgoed in de zorg. In de bouwsector is er al een Platform CB’23 voor duurzaamheid in de bouw. Het is nu belangrijk om te kijken waar in de zorg behoefte aan is, waar de vraag precies ligt.

Hoe kunnen zorgprofessionals bijdragen?

We zien nu in het verlengde van COVID-19 allerlei ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Het zou mooi zijn om de innovaties, de lessen die nu opgedaan worden mee te nemen in het verlengde van duurzaamheid.  Zo zijn er voorbeelden van initiatieven op het gebied van sterilisatie. De initiatiefnemers zijn in contact gebracht met de normcommissie op dit gebied. Zo konden ze de mogelijkheden verkennen om internationaal een voorstel voor normontwikkeling te kunnen doen. Hoe mooi is het dat je een duurzame innovatie op internationaal niveau onder de aandacht kunt brengen? Een innovatie die wereldwijd impact gaat hebben!

Lees meer:  Leidraad duurzame medische hulpmiddelen.

Duurzaam onderdak voor de zorg

Na een grotendeels zachte winter zijn de afgelopen tijd al veel duurzame bouwprojecten afgerond. Meer en meer zorginstellingen kiezen voor duurzaamheid in onderhoud, verbouwingen en nieuwbouw. Hieronder vindt u voorbeelden van verschillende zorgorganisaties en informatie over duurzamer bouwen en verbouwen.

Advies

Verpleegkundigen en verzorgenden leren meer over slimme zorg

Zorg op afstand kan duurzamer zijn doordat zorgverleners en cliënten of patiënten minder hoeve te reizen. Apps, websites en andere technische hulpmiddelen bieden veel mogelijkheden. Overzicht daarin krijgen kan soms makkelijker met een helpende hand erbij. Daarom biedt Zorg van Nu, een programma van het Ministerie van Volksgezondheid, nu een internetcursus aan over slimme zorg.

De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en mensen in opleiding hiervoor. Het is een wegwijzer in de mogelijkheden van slimme zorg.  Deelnemers kunnen zien hoe ze zelf aan de slag zouden kunnen in hun dagelijkse werk.

De e-learning is kosteloos en geaccrediteerd met acht punten door V&Vn, de beroepsvereniging van verzorgenden en verpleegkundigen.

Meer informatie en inschrijven: E-learning Slimme zorg |Zorg van Nu

Lees meer

De handen van een oudere dame die bezig is met een smart watch aan haar pols.
Beeld: ©Rijksoverheid / John van Helvert www.johnvanhelvert.com

Zorgorganisatie Tangenborgh: 'Duurzaamheid als visitekaartje'

Zorgorganisatie Tangenborgh doet met haar locatie Borgerhof mee aan een pilot voor het beter scheiden van plastic, metaal en drinkpakken (PMD-afval.) De pilot is een samenwerking van het ministerie van VWS en inkopersorganisatie Intrakoop. Inzet is om de zorg ook op dit gebied duurzamer te maken. Melissa Kruimink, projectmedewerker facilitair, vertelt enthousiast over het project. Verder deelt ze tips voor andere zorgorganisaties die aan de slag willen met het scheiden van PMD-afval. 

Lees meer: Melissa Kruimink van Tangenborgh, ‘Duurzaamheid wordt in de zorg steeds meer een visitekaartje’ | Actiz