Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzame Zorg - Januari 2022

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. Deze regiegroep bestaat uit bestuurders en experts van verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de Green Deal-doelen te bereiken.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

Voorwoord Marcel van Woensel: "De vrijblijvendheid voorbij"

Marcel van Woensel zit in de regiegroep Duurzame Zorg namens ActiZ, waar hij deel uitmaakt van de Kerngroep Wonen en Zorg en de portefeuille duurzaamheid aanjaagt. Tevens is hij lid van de Raad van Bestuur bij ouderenzorgorganisatie Van Neynsel in Den Bosch. Voor de portefeuille duurzaamheid heeft Marcel bewust gekozen: ‘Ik stak mijn vinger op toen het onderwerp duurzaamheid voorbijkwam omdat ik het een belangrijk onderwerp vind en veel zorgorganisaties worstelen met dit thema. De vraag is hoe je er als organisatie mee omgaat en wat je aan duurzaamheid doet. Dat vragen medewerkers ook van het bestuur en het leeft in de samenleving. We zijn inmiddels de vrijblijvendheid voorbij. Je moet iets doen.’

Voor zorgorganisaties die zich willen inzetten voor duurzaamheid is een aantal zaken belangrijk. Marcel geeft aan dat organisaties duurzaamheid in hun doelen en kaders op moeten nemen. Daarnaast geeft hij aan: ´Het simpelste voor een organisatie is met het gebouw te beginnen, daar kan je veel CO2-reductie op behalen. Je zorgt voor duurzame verlichting, je legt zonnepalen op het dak, nieuwbouw wordt sowieso alleen nog maar duurzaam neergezet en groene stroom afnemen is een goede maatregel.’ Maar werken aan duurzaamheid gaat veel verder dan de gebouwen. ‘Duurzame voeding is lastiger,’ geeft Marcel aan, ‘voeding heeft te maken met veel werkprocessen anders inregelen en de keten moet meewerken. Daar hangt een kostenplaatje aan. Maar er is wel veel te winnen in duurzame voeding, net als in afvalscheiding, wat inmiddels wel in veel zorgorganisaties gedaan wordt. Duurzaam werken heeft te maken met het menselijke aspect: gedrag. Verandering in gedrag is vaak de start en het moeilijkste aspect om te beïnvloeden. Daar moet je bewust op sturen.’

Wat is volgens Marcel de belangrijkste rol van de bestuurder op het thema duurzaamheid in de organisatie? ´Bestuurders moeten zich uitspreken en aangeven dat verduurzaming belangrijk is binnen de organisatie. Niet alleen iets roepen, maar ook in gang zetten. Verder is het overlegcircuit belangrijk. Zorgorganisaties moeten elkaar helpen en weten wat er speelt! Key is gezamenlijk optrekken en elkaar versterken en gezamenlijke doelen afspreken.’

Marcel is zelf ook bewust met duurzaamheid bezig in zijn privéleven. Naast het strikt scheiden van afval, rijdt hij in een elektrische auto en praat hij met zijn kinderen over duurzaamheid. Hij merkt op dat zij uit een generatie komen waarbij duurzaamheid al veel meer voor op de tong ligt is en gaat ervanuit dat in de komende generaties duurzaam leven normaal wordt, als onderdeel van het dagelijks leven.

Ten slotte geeft Marcel nog een paar mooie voorbeelden uit zijn omgeving waarbij zorgorganisaties goed en duurzaam bezig zijn: in de regio Noordoost Brabant is twee jaar geleden een project duurzame voeding gestart met verschillende ouderenzorgorganisaties. Aspecten als gezonder eten, minder voedsel verspillen, aandacht voor de ketensamenwerking en duurzaam inkopen kwamen hierbij aan de orde. Het project was niet alleen een project van een aantal maanden maar heeft structureel doorgang gevonden. O.a. het kookmaatje is gebleven: medewerkers die goed kunnen koken en het leuk vinden om op een bewonersgroep te koken met gezonde en duurzame producten. Een tweede voorbeeld is een woonzorgcentrum in Apeldoorn ‘Veldhuis’ van zorgorganisatie het KleinGeluk. Veldhuis is geheel duurzaam gebouwd volgens het ‘passief bouwen’ principe, waarbij aan het comfort voor bewoners niet is ingeleverd. Hopelijk gaan veel zorgorganisaties dergelijke voorbeelden benutten en volgen er ook nog vele!

Ruim 100 Green Teams sluiten aan bij de Groen Zorg Alliantie

De Groene Zorg Alliantie breidt haar netwerk uit met een nieuwe tak voor alle Green Teams in de zorg! De GZA heeft als doel de vergroening van de zorg te katalyseren door te verbinden. Green Teams kunnen met deze nieuwe tak efficiënt tips en best practices uitwisselen, en samen een krachtige stem vormen waar nodig.

Bijkomend voordeel van het aansluiten van de Green Teams: een snelle uitwisseling met de duurzame zorgcommissies waaruit de Groene Zorg Alliantie al bestond. Zo kan een Green Team van de spoedeisende hulp (SEH) binnenkort meteen met vragen in contact komen met Green Teams van andere ziekenhuizen én met de overkoepelende commissie GroenER - de Groene SEH. De Green Teams komen van allerlei specialismen en afdelingen in de zorg, zowel uit de cure als care.

Ter inspiratie zal de GZA regelmatig bijeenkomsten organiseren om tips & tricks uit te wisselen. Ook milieucoördinatoren of organisatiebrede Green Teams (kernteams) zijn er welkom. De lancering van het Green Team netwerk vindt plaats op 27 januari onder leiding van Else de Ridder.

Ben jij onderdeel van een Green Team en wil je aansluiten? Stuur dan een mail naar greenteams@groenezorgalliantie.nl.

Jaarimpressie 2021 Programma Duurzame Zorg

In 2021 is er veel gebeurd op het gebied van de verduurzaming van de zorg. Graag willen we iedereen nogmaals bedanken voor de grote en onvermoeibare inzet om de Nederlandse zorg groener en duurzamer te maken! Om terug te kijken op de ontwikkelingen afgelopen jaar heeft programma duurzame zorg een jaarimpressie gemaakt. Hopelijk heb je op LinkedIn of Twitter onze Jaarimpressie voorbij zien komen. Heb je deze gemist? Of wil je nog een keer hét groene zorgidee van 2021 bekijken? Ga dan nu naar de Jaarimpressie.

Beeld: ©PDZ

De Krachten Gebundeld

Hoe maak je de leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking gezonder?

Een gezonde leefomgeving is voor iedereen belangrijk, juist voor diegenen wie daar steun bij nodig hebben. Hierom is dit ook de 4e pijler van de Green Deal. ‘De Krachten Gebundeld’ heeft een snelle en makkelijke scan gemaakt voor de woning en leefomgeving voor mensen met een verstandelijke beperking. Met deze scan kan je op locatie, samen met de mensen met een beperking zelf, in kaart te brengen hoe de leefomgeving gezonder kan worden. Hieruit kan je dan een actiegesprek starten zodat je op je locatie afspraken kan maken om de omgeving gezonder te maken. Een makkelijke methode om samen te kijken wat nog gezonder kan! Meer weten? Lees dan het interview met de ontwikkelaar. Of start direct met de scan op de site.

De Groene GGZ

Gezond voor de geest, gezond voor de natuur

Buiten in de natuur zijn doet veel goeds voor je mentale gezondheid, ook van patiënten en medewerkers van GGZ instellingen. In het initiatief ‘de Groene GGZ’ werken 14 GGZ-instellingen aan het inzetten van de natuur als bron voor mentale gezondheid. Het initiatief gaat over het , het vergroenen van terreinen en het enthousiasmeren van GGZ-behandelaars en begeleiders om vaker naar buiten te gaan met cliënten, het meer biodivers en klimaatvriendelijk maken van gebouwen en terreinen die ingezet worden in de behandeling. Tevens is de inzet dat zorgverzekeraars en overheden het proces actief ondersteunen en barrières wegnemen.

De Groene GGZ past naadloos in pijler IV van de Green Deal Duurzame Zorg; de pijler die zich richt op een groene leefomgeving van zorginstellingen. De Groene GGZ is een initiatief van Nature For Health (NFH) en IVN, in samenwerking met Green Mental Health & de Buitenpsychologen, VU-Amsterdam, en de 14 groene voorlopers in de GGZ. Concrete Groene GGZ-suggesties vanuit GGZ-instellingen voor acties op de korte termijn zijn onder meer:

  • Bijeenbrengen van inspiratievoorbeelden, best practices, maar ook “briljante mislukkingen”
  • Actielijst van mogelijke concrete vergroeningsmogelijkheden
  • Vaststellen van het streefbeeld voor de Groene GGZ, waaronder de inzet op sociaal groen, het percentage  behandelingen in het groen, en het toenemen van de oppervlakte aan biodiverse GGZ terreinen;
  • Gesprekken met zorgverzekeraars en rijksoverheid en het opzetten van themagroepen, onder meer over stakeholder betrokkenheid, het betrekken van cliënten en de financiering van Groene GGZ activiteiten.

Dit jaar zal de Groene GGZ volledig uit de startblokken komen, onder meer groen-blauwe scans van GGZ-terreinen, het uitvoeren van praktische Groene GGZ-activiteiten, uitwisseling van inspiratie en kennis en informatievoorziening en trainingen op het vlak van buitenbehandelingen.

Winnaar duurzaamheidsprijs UMCG

Het UMCG heeft voor het eerst een duurzaamheidsprijs uitgereikt. Onder andere viel het Green Team van het operatiecentrum in de prijzen met het idee voor een duurzamer gebruik van celstofmatjes. De operatiekamer (OK) produceert een derde van het totale afval van het gehele ziekenhuis. Het celstofmatje is een van de veel onnodige teveel gebruikte materialen op de OK. In het UMCG worden er zo’n 325.000 stuks per jaar van gebruikt. Dit matje bestaat uit 3 soorten plastic en een pulplaag wat lastig te recyclen valt. Het voorkomen en verminderen van het gebruik heeft het grootste effect op de afvalproductie. 97% van de medewerkers op de OK in het UMCG is bereid om het aantal celstofmatjes te verminderen. Met het winnen van de eerste Duurzaamheidsprijs van het UMCG zal het Green Team het produceren van afval verminderen en samen werken naar een groenere gezondheidszorg!

De duurzaamste zorggroep van Nederland

De zorglocaties van Alrijne zijn, samen met het Medisch Centrum Leeuwarden, de duurzaamste van heel Nederland. Zij behaalden beiden het niveau goud van de milieuthermometer zorg van het MilieuPlatform Zorgsector (MPZ). Simke de Jong, manager Huisvesting en Techniek van Alrijne: “We gaan met een positieve knaller het jaar in! Ik ben heel trots op het resultaat, maar vooral op alle medewerkers die hieraan hebben meegewerkt.” Een van de grote ideeën is het gebruik van ‘phase changing materials’ om de verwarming van grote gebouwen duurzamer te maken. Wil jij volgend jaar ook meedoen om goud te halen? Kijk dan op de site van MPZ. Of wil jij de goede ideeën van Alrijne overnemen? Kijk dan op deze site.

Beeld: ©Alrijne Ziekenhuizen

Toekomende webinars

De aankomende tijd zijn er veel duurzame bijeenkomsten en webinars. Het is goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en hierom hebben we drie uiteenlopende webinars uitgelicht. Meld jij je aan?

1. Webinar Special RIVM: Voeding & Duurzame Zorg

Hoe kan voeding bijdragen aan betere gezondheid en welzijn in de zorg? Het RIVM en de Green Deal Duurzame Zorg organiseren een ‘Webinar Special’ over Voeding & Duurzame Zorg op 17 februari 2022 van 15.00 tot 16.30 uur.

Wil je weten hoe je in jouw zorginstelling voeding op de kaart kan zetten? En ben je op zoek naar meer informatie en praktijkvoorbeelden? Neem dan deel aan deze webinar special.

Datum: Donderdag 17 februari van 15:00 tot 16:30 uur

Aanmelden: Vul dit formulier in (deelname is gratis)

Eén dag voor de webinar ontvang je per e-mail de link om in te kunnen loggen op de webinar.

2. Nationale Conferentie Circulaire Economie

Op maandag 7 februari 2022 vindt de vierde Nationale Conferentie Circulaire Economie (online) plaats. Het thema is:  ‘Allemaal Circulair!’  en gaat over wat er nodig is om een systeemverandering van een lineaire naar een circulaire economie teweeg te brengen.

Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en heel veel mensen werken hard aan de transitie naar een circulaire economie. Toch zijn er nog veel aanpassingen nodigen in het denken en het doen om te zorgen dat onze economie in 2050 volledig circulair is. Nu wordt er nog steeds teveel weggegooid en verbrand, met alle gevolgen die erbij horen. In de Green Deal Duurzame Zorg wordt de pijler van circulaire economie, pijler 2, steeds belangrijker. Er vinden steeds meer initiatieven plaats; niet alleen de bekende als de Groene OK en de Groene IC, maar ook kleinere projecten binnen zorginstellingen die 100% circulair willen werken op termijn.

De online conferentie biedt een dag lang inspiratie, ontmoeting en nieuwe energie. Met een afwisselend en programma en diverse deelsessies. Zorg wordt niet direct genoemd maar is in diverse onderwerpen zeker terug te vinden. Bv waar het gaat om circulair bouwen, iets wat verschillende zorginstellingen al doen. Interesse? Meld je aan!

3. Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s

Op 15 februari 2022 vindt de volgende Gezamenlijk voor Gezonde Regio's-bijeenkomst plaats!

Dit keer zullen we elkaar (onder voorbehoud) ontmoeten in Dordrecht. Het thema Gezondheid achter de voordeur’ staat centraal, waarbij we in gesprek zullen gaan over de relatie tussen gezondheid en wonen. 

Op 15 februari, 13:00-16:00uur... 

… Horen we van verschillende regio’s over wat er in hun regio’s gaande is,

… Inspireren we elkaar met verhalen over het thema Gezondheid achter de voordeur,

… Delen we leervragen op de vijf bouwstenen (Bekostiging, Data/ICT, Lerend Vermogen, Monitoring en Samenwerking)

Ben jij erbij? Meld je in 3 stappen aan voor deze bijeenkomst

Stap 1. Maak een profiel aan op het platform www.1SociaalDomein.nl en ga naar het Channel Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s.

Stap 2. Ga naar de Kalender en klik op de Kwartaalsessie Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s. 

Stap 3. Geef aan dat je erbij bent door onderaan te klikken op de groene knop ‘Aanmelden’.

Hopelijk tot ziens in Dordrecht!