Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzame Zorg - December 2022

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. Deze regiegroep bestaat uit bestuurders en experts van verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de Green Deal-doelen te bereiken.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

Jaarimpressie Duurzame Zorg 2022

"Beste ondertekenaar van de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’,

Het afgelopen jaar 2022 was het jaar van nog meer en concretere gezamenlijke ambitie voor het verduurzamen van de zorg. En terecht. Er staat nogal wat op het spel..."

Barbara Goezinne, voorzitter Regiegroep Duurzame Zorg en Directeur Generaal Curatieve Zorg, schrijft in het voorwoord van de Jaarimpressie Duurzame Zorg over het jaar 2022. 

De Jaarimpressie Duurzame Zorg 2022 biedt een overzicht van gebeurtenissen rondom verduurzaming van de zorg in het jaar 2022. Een jaar waarin de zorg verder groen kleurt en de sector een nieuwe Green Deal omarmt. We wensen je veel leesplezier!

Jaarimpressie Duurzame Zorg

Eindejaarsgroet Duurzame Zorg
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer dan 150 organisaties tekenen nieuwe Green Deal in de eerste maand

Tijdens de Klimaatweek, op 4 november 2022, werd de nieuwe Green Deal 'Samen werken aan duurzame zorg' gepubliceerd. Op die dag tekenden brancheverenigingen, zorgverzekeraars, banken en ministeries deze nieuwe Green Deal. Een maand later zijn er al meer dan 150 organisaties aangesloten. Op 8 december kwamen er meer dan 100 van de ondertekenaars naar Amersfoort om hun ondertekening op het ceremoniële ondertekenbord vast te leggen.

Deelname aan het ondertekenmoment op 8 december in Amersfoort is geen vereiste om de Green Deal te kunnen tekenen. Organisaties die op 8 december niet aanwezig waren maar de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ wel willen tekenen, kunnen daarover informatie opvragen door te mailen naar duurzamezorg@minvws.nl.

Ondertekenborden Green Deal Samen werken aan duurzame zorg 8 december 2022
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie over klimaatimpact kan bijdragen aan groenere zorgkeuzes door patiënten

Meer dan een tiende van de zorggebruikers zegt te kiezen voor een klimaatvriendelijke behandeloptie nadat zij informatie over de klimaatimpact van zorg hebben gekregen. Verder zegt meer dan de helft van de zorggebruikers dat ze bereid zijn meer premie te betalen voor klimaatvriendelijkere zorg. Dat komt uit een verkennend onderzoek van het Nivel.

Een groot deel van de zorggebruikers lijkt zich niet bewust van de klimaatimpact die de gezondheidszorg heeft. De klimaatimpact van de zorg wordt nauwelijks besproken in een gesprek tussen de zorgverlener en patiënt. Dit is een gemiste kans voor verduurzaming, omdat zorggebruikers klimaatvriendelijkere keuzes zeggen te willen maken wanneer zij geïnformeerd zijn over de impact die de zorg heeft op het klimaat, zelfs als die keuzes ten koste kunnen gaan van de effectiviteit van een behandeling voor henzelf.

Bekijk het nieuwsbericht en de publicatie van het Nivel op hun website.
 

Excursie naar duurzaam vastgoed: meld je aan!

De nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ streeft naar een afname van gemiddeld 30% CO2 voor vastgoed en energie. Dit wordt onder andere gestimuleerd doordat grote zorgaanbieders een routekaart met een strategisch verduurzamingsplan van hun vastgoed opstellen. Maar: hoe begin je en waar zijn de mogelijkheden van duurzaam vastgoed?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert excursies naar verduurzaamd maatschappelijk vastgoed. Speciaal voor organisaties die werk willen maken van hun vastgoed en graag geïnspireerd raken door praktijkvoorbeelden. Inschrijven voor de excursies kan via de website van de RVO

Beheerders en eigenaren van maatschappelijk vastgoed dat al is verduurzaamd en open staan om geïnteresseerden te verwelkomen tijdens een excursie, kunnen zich melden door te mailen naar eva.verbeek-biesma@rvo.nl.

Inschrijvingen voor Nationale Zorginnovatieprijs geopend

Het platform Zorginnovatie.nl reikt ieder jaar de Nationale Zorginnovatieprijs uit aan de meest innovatieve onderneming in de opschalingsfase. Heb jij een innovatief zorgproduct ontwikkeld dat al succesvol is getest en geïmplementeerd bij de eindgebruiker? En wil je jouw markt vergroten of het product verder verbeteren? Schrijf je dan in voor de achtste editie van de Nationale Zorginnovatieprijs.

Deelnemers maken kans op de vakjuryprijs ter waarde van €10.000 of de publieksprijs van €5.000. Daarnaast krijgen de winnaars professionele begeleiding bij de verdere ontwikkeling van hun innovaties. Meer informatie en inschrijven kan via de website Zorginnovatie.nl.
 

Hackathon levert concrete adviezen voor verduurzaming ziekenhuiszorg

Op 5 oktober organiseerde het Green Team van de Zorgambassade een hackathon waarin partijen uit de hele sector met elkaar om tafel gingen om na te denken over multidisciplinaire oplossingen voor de verduurzaming van de ziekenhuiszorg. Met ruim 70 professionals werd er gesproken over drie thema’s: groene farmacie, minder plastic en groener beleid.

Uit de hackathon kwamen concrete adviezen om duurzamer te werken in een ziekenhuis. Deze resultaten staan samengevat in het rapport ‘Samen naar een circulair ziekenhuis’. Hierin staan ook 14 tips op de drie besproken thema’s waar ziekenhuizen zelf mee aan de slag kunnen gaan. Het rapport is te downloaden via de website van de Zorgambassade, te vinden halverwege de pagina.

Vacatures duurzame zorg bij ministerie VWS

Met ingang van 1 januari 2023 wordt het thema duurzame zorg binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verhuisd naar een andere directie, namelijk de directie Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA). Met deze verhuizing wordt het thema duurzaamheid sterker verankerd binnen het ministerie. Bij de directie MEVA is er ruimte voor nieuwe collega’s op het thema duurzame zorg.

Wil jij op het ministerie meewerken aan het verduurzamen van de zorgsector? Dan is één van deze vacatures misschien wat voor jou:

Reageren kan tot 4 januari 2023. Voor vragen over de vacatures kan je terecht bij Undine Mazureck u.mazureck@minvws.nl.

Documenten & downloads