Ondertekening Green Deal Samen werken aan duurzame zorg op 4 november 2022 - nieuwsbrief
Beeld: ©Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbrief Duurzame Zorg - September 2022

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen rondom duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. Deze regiegroep bestaat uit bestuurders en experts van verschillende overkoepelende organisaties uit de zorg. Zij ondersteunen zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de Green Deal-doelen te bereiken.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

“Als UMC hebben we de plicht om voorloper te zijn”

Het Radboudumc opent op 29 september officieel haar nieuwe duurzame hoofdgebouw. “Dit gebouw maakt ons een van de meest duurzame ziekenhuizen van West Europa”, vertelt Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Radboudumc. “Dat duurzame zit overigens niet alleen in het bouwen van een duurzaam ziekenhuis, maar ook in ons brede beleid rondom duurzame zorg. Dat beleid richt zich op 3 pijlers: preventie en leefstijl, mens en milieu en zinnige zorg. Ik hoop dat we maar voor korte duur de meest duurzame zijn in West Europa, want dat betekent dat we met elkaar grote stappen op het gebied van duuraamheid.”

"Verduurzaming van de zorg is een opdracht die we allemaal in de zorg moeten voelen. Wij allemaal zijn verantwoordelijk voor deze grote opgave,” vindt Bertine. Voor de universitaire medische centra (UMC’s) ziet ze een belangrijke rol: “Als kennisinstelling en grote organisatie met meer mogelijkheden, heeft een UMC de plicht om voorloper te zijn voor de rest van de sector. Het is onze taak om onze kennis uit onderzoek en ervaring, samen met de regiopartners, te delen. Ook buiten de UMC’s.”

‘Penny wise, pound foolish’: een uitspraak die Bertine regelmatig doet als het gaat om investeren in verduurzaming: “Kijk bijvoorbeeld naar het vastgoed. Dat is echt een enorme energieslurper. De keuze voor korte-termijn en goedkoop tegenover lange-termijn en duurzaam is er eentje die we als boemerang terugkrijgen. De investeringskosten zijn vaak niet op te brengen door de zorg, maar de gecreëerde milieuproblemen leiden direct en indirect tot gezondheidsproblemen. Dat moeten we niet willen en dus voorkomen.”

Daarom vindt Bertine dat de zorg, zowel binnen als buiten Den Haag, de signalen over gezondheidsrisico’s vanuit andere sectoren moet afgeven. “Health in all policies, dat is mijn streven. Het kan niet zo zijn dat we een ministerie van VWS hebben dat zich niet kwaad maakt of bemoeit met beleid van andere ministeries dat negatieve impact heeft op het klimaat en daarmee de zorg. Denk aan beleid over pesticiden in de landbouw, of de huidige stikstofdiscussie.” Bertine heeft onder andere deze boodschap meegenomen tijdens de gesprekken over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en tijdens de overleggen in de regiegroep Green Deal Duurzame Zorg waar zij lid van is namens de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU).

Bertine Lahuis is voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Radboudumc. Opgeleid als medisch specialist, kwam ze via de kinderpsychiatrie 13 jaar geleden in de bestuurlijke functies terecht binnen de zorg. Ze is nu 4,5 jaar bestuurder bij het Radboudumc.

Bertine Lahuis op een bankje voor de ingang van het Radboudumc
Beeld: ©Radboudumc / Radboudumc

Congres Duurzame Zorg 6 oktober - Meld je aan!

Met als thema 'Groen doen leer je van elkaar', staat het congres Duurzame Zorg dit jaar in het teken van leren en inspireren. Een greep uit het programma:

  • Vooruitblik naar de beoogde Green Deal Duurzame Zorg 3.0;
  • Verdieping in de pijlers van de Green Deal 3.0, waaronder een toegevoegde pijler over kennis en bewustwording;
  • Winnaars aan het woord: hoe staat het de Duurzaamste Zorgideeën van 2021;
  • Boeiende sessies over o.a. wetenschap & klimaatverandering en het motiveren van anderen om te verduurzamen;
  • Kunstzinnige opening én afsluiting door studenten.

Het congres biedt veel ruimte voor het uitwisselen van eigen ervaringen, plus het ontmoeten en uitbreiden van je netwerk. Duurzaamheid leer je door elkaar te inspireren; groen doen leer je van elkaar.

6 oktober 2022 | Zwolle & online | Meld je aan

Groene GGZ lanceert website

Groene GGZ, een initatief van Nature for Health en IVN Natuureducatie, zet zich in voor het gebruiken van de natuur als bron voor mentale, positieve gezondheid. Met een kerngroep van voorlopers bouwt de Groene GGZ aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg. De kerngroep representeert 30.000 medewerkers en 300.000 cliënten. Lees meer over op de ontwikkelingen van de Groene GGZ op hun recent gelanceerde website.

Pak het podium als Klimaatburgemeester tijdens de Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek (31 okt - 6 nov) worden klimaatburgemeesters en klimaatsupporters uit heel Nederland in de spotlight gezet. Een uitgelezen kans voor het zorgveld om te laten zien hoe zij de sector verduurzamen en andere zorgprofessionals te enthousiasmeren voor verduurzaming.

Ben jij professional in de zorg en breng je met jouw initiatieven de zorgsector in beweging? Meld je aan als klimaatburgemeester en pak het podium om méér mensen te enthousiasmeren en informeren over verduurzamen van de zorgsector.

Subsidieaanvraag voor 'Circulair Safe Hospitals' open tot 30 september

De EWUU alliantie – een samenwerking tussen TU Eindhoven, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht – verleent subsidies om onderzoek gericht op de circulaire transitie van ziekenhuizen te versnellen. Deze subsidies zijn voor projecten die vooronderzoek doen naar een grotere subsidieaanvraag of voor activiteiten ter ondersteuning van de voorbereiding van een dergelijke subsidieaanvraag. Het indienen van een aanvraag kan tot 30 september. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van EWUU.

DUMAVA subsidie voor zorgvastgoed

Op 3 oktober opent de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Eigenaren van maatschappelijk vastgoed, waaronder zorginstellingen, worden tegemoet gekomen in de kosten van verduurzaming. Dit komt neer op een subsidie van 30% op maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie. Een samenvatting van de regeling is te vinden op de website van EVZ.

Documenten & downloads

Agenda