Nieuwsbrief ontwikkeling Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie december 2021

Deze nieuwsbrief is voor iedereen die betrokken is bij of geïnformeerd wil worden over de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie. In de nieuwsbrief deelt het projectteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de voortgang in de ontwikkeling van het centrum. Hiervoor werkt het team samen met organisaties die geadopteerden al ondersteunen bij zoektochten naar biologische ouders en/of familie. 

Tweede Kamerbrief expertisecentrum interlandelijke adoptie verstuurd

Op vrijdag 10 december jl. heeft demissionair minister Sander Dekker een brief over de inhoudelijke  inrichting van het expertisecenrtum interlandelijke adoptie aan de Tweede Kamer verstuurd. Dit is het resultaat van een gezamenlijk traject en afstemming met onder meer belangenorganisaties voor interlandelijke adoptie en ervaringsdeskundigen. De stukken zijn hier te vinden.