Nieuwsbrief ontwikkeling expertisecentrum interlandelijke adoptie

Deze nieuwsbrief is voor iedereen die betrokken is bij of geïnformeerd wil worden over het expertisecentrum interlandelijke adoptie. In de nieuwsbrief deelt het projectteam van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de voortgang in de ontwikkeling van het centrum. Hiervoor werkt het team samen met organisaties die geadopteerden al ondersteunen bij vragen in relatie tot hun adoptie en/of afkomst, zoals bij zoektochten naar biologische ouders en/of familie. Dit is de laatste nieuwsbrief met afzender ministerie van Justitie en Veiligheid, de volgende nieuwsbrieven worden vanuit het expertisecentrum verstuurd. Nadere informatie daarover ontvangt u later.

Tweede Kamerbrief en debat

In de vorige nieuwsbrief  (11 april 2022) is het besluit van de minister voor Rechtsbescherming bekend gemaakt om de haalbaarheid van en de randvoorwaarden voor de bestuurlijke inrichting van het expertisecentrum interlandelijke adoptie bij Fiom te verkennen. Fiom heeft hiervoor een plan op hoofdlijnen gemaakt, dat op 19 mei j.l. is besproken met belangenorganisaties en Fiom. In deze bijeenkomst is constructief en open met elkaar gesproken, ook over de gevoeligheden die leven ten aanzien van Fiom. De bespreking heeft waardevolle informatie geleverd, op basis waarvan Fiom het plan heeft aangescherpt.

Vandaag heeft de minister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang op het terrein van interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie waarin wordt ingegaan op het besluit van de minister om het expertisecentrum bestuurlijk bij Fiom te plaatsen, de samenwerking van het expertisecentrum met belangenorganisaties, de subsidieregeling voor belangenorganisaties, de bouwstenen voor het expertisecentrum en de beoogde start. De verwachting is dat deze vervolgbrief ook wordt betrokken bij het Commissiedebat Adoptie in de Tweede Kamer op 16 juni aanstaande.

Bijeenkomsten toegang dossiers en afstammingsinformatie

Recent hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden over hoe de toegang tot dossiers kan worden verbeterd. Aanwezig waren vertegenwoordigers van instanties die dossiers beheren, zoals het Nationaal Archief, de Raad voor de Kinderbescherming, vergunninghouders (Wereldkinderen), de Centrale Autoriteit en Fiom.

Er is gesproken over het bieden van een helder overzicht van vindplaatsen van dossiers via het expertisecentrum en hoe een meer centrale en eenduidige toegang tot dossiers geregeld kan worden. Ook is besproken welke begeleiding – indien gewenst - kan worden geboden aan geadopteerden voor duiding van de informatie zoals de sociaal-maatschappelijke en culturele context. De archiefhouders gaan dit samen uitwerken waarbij de verdere aanpak zal worden getoetst in overleg met (vertegenwoordigers van) geadopteerden met ervaring met toegang tot dossiers.

Het projectteam draagt het stokje over tijdens slot-én-startbijeenkomst

Een jaar geleden is het projectteam van JenV gestart met de verkenning en gesprekken met het veld over het expertisecentrum interlandelijke adoptie. Inmiddels zijn er ruim 20 bijeenkomsten geweest met uiteenlopende deelnemers zoals belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen,  Fiom,  experts, wetenschappers, de centrale autoriteit, dossierhouders en betrokken ministeries. Er is gesproken over de bestuurlijke inbedding, de taken van het centrum en het ontwikkelen van een kennisbasis. Al deze bijeenkomsten hebben geleid tot een beeld over wat het expertisecentrum gaat doen. Dit is gevat in bouwstenen voor de vier functies en de kennisbasis, waarmee het expertisecentrum aan de slag kan gaan. Het projectteam draagt het ‘estafettestokje’ over aan het expertisecentrum en alle betrokken organisaties op woensdag 6 juli a.s.

Tijdens deze slot-én-startbijeenkomst wordt de fase van ontwikkeling afgesloten en de start gemaakt met de concrete inrichting van het expertisecentrum zodat de beoogde dienstverlening aan geadopteerden, adoptieouders en familieleden binnen afzienbare tijd kan worden aangeboden

Dit is de laatste nieuwsbrief over het expertisecentrum vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. De volgende editie wordt verstuurd vanuit het expertisecentrum. Hierover ontvangen abonnees van de nieuwsbrief t.z.t. een e-mail.