Samen werken aan het expertisecentrum interlandelijke adoptie

Na een startbijeenkomst voor een brede groep belanghebbenden op 3 februari jl. is het projectteam van JenV verder gegaan met de gesprekken over de ontwikkeling van het expertisecentrum interlandelijke adoptie.

Bestuurlijke inrichting

Op 17 februari jl. spraken we in een kleiner verband met de belangenorganisaties en Fiom over de bestuurlijke inrichting van het centrum. Een greep uit de onderwerpen en vragen die centraal stonden: op welke manier kunnen we de onafhankelijkheid van het expertisecentrum vormgeven? met welke activiteiten moet het expertisecentrum snel aan de slag? Op welke wijze kunnen interlandelijk geadopteerden een rol krijgen in het centrum? Mede op basis van dit gesprek heeft de minister besloten de haalbaarheid en randvoorwaarden te willen verkennen om het expertisecentrum bij Fiom onder te brengen. Een toelichting op dit besluit staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerkingsverband

De sessie op 3 maart jl. stond in het teken van het samenwerkingsverband, oftewel hoe het expertisecentrum, de belangenorganisaties en Fiom, door onderlinge samenwerking optimale ondersteuning aan geadopteerden kunnen bieden. In de sessie spraken we over het doel van de onderlinge samenwerking en wat dat kan opleveren. Welke waarden belangrijk zijn in de samenwerking. En waar we ons voor gaan inzetten.

Tijdens deze sessie bleek onder andere dat er behoefte is om aan de hand van thema’s met elkaar aan de slag te gaan. Thema’s die direct samenhangen met de functies van het centrum, zoals zoektochten, maar ook andere thema’s zoals racisme en identiteitsherstel. De organisaties AFC en Sri Lanka DNA gaan samen met het projectteam de volgende bijeenkomst op 14 april voorbereiden. Met in ieder geval een vraag aan de belangenorganisaties vooraf om aan te geven welke thema’s voor ieder belangrijk zijn om op samen te werken. Ook is tijdens de sessie van 3 maart gesproken over de subsidieregeling die JenV gaat opstellen: waar is behoefte aan ondersteuning? De input van de aanwezigen wordt meegenomen bij het opstellen van de subsidieregeling en op 14 april wordt hier een terugkoppeling over gegeven.

Terugkoppeling thematafel psychosociaal

Op donderdag 24 februari jl. kwam een groep van (ervarings)deskundigen op het gebied van psychosociale ondersteuning samen tijdens een themabijeenkomst in Utrecht. Op de agenda stond onder andere de inrichting van het loket: wat is nodig om het loket voor het expertisecentrum goed in te vullen? Hoe sluiten we de dienstverlening zo goed mogelijk aan bij de behoeften van de doelgroep die gaat aankloppen bij het centrum? Van jong tot oud. Wat is de rol van de medewerkers en hoe kunnen zij mensen zo goed mogelijk ondersteunen en wegwijs maken in het bestaande zorgaanbod?

Daarnaast is ook ingegaan op een buddy- en lotgenotennetwerk: hoe kunnen deze ervaringsdeskundigen ondersteuning gaan bieden en hoe kan het expertisecentrum dit versterken en verbeteren? Wat kunnen belangenorganisaties hiervoor betekenen? Veel belangenorganisaties hebben hier al ervaring mee en dat is een mooie basis om op verder te bouwen. Ook doen we inspiratie op bij onze zuiderburen, die vanuit het Steunpunt Adoptie een buddy netwerk zijn gestart

Tot slot is besproken hoe het bewustzijn over adoptie-specifieke hulpvragen bij professionals vergroot kan worden door bijvoorbeeld voorlichting en opleiding en wat de mogelijkheden zijn om het adoptie-specifieke zorgaanbod uit te breiden.

De volgende sessie vindt plaats op 7 april a.s.. De komende weken is er ruimte voor gesprekken en verdere verdieping van thema’s en werkt het projectteam verder aan het steeds concreter maken van plannen.

Update Expertisetafel

Al vanaf de eerste gesprekken met organisaties werd duidelijk dat wetenschappelijke kennis en expertise over en van interlandelijke adoptie van belang is voor het ontwikkelen van een goed functionerend expertisecentrum. Daarom wordt samen met verschillende wetenschappers, (ervarings)deskundigen en andere experts gewerkt aan de ontwikkeling van een kennisagenda voor het expertisecentrum. Op 28 maart a.s. vindt hiervoor de tweede sessie plaats. Hier zal onder meer gesproken worden over de vraag hoe het expertisecentrum kennis over interlandelijke adoptie op een toegankelijke manier kan ontsluiten, ontwikkelen en bevorderen.