Gemeentenieuws van SZW - speciale editie (nazending)

Bericht aan Burgemeester en Wethouders en andere belangstellenden. De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vraagt uw aandacht voor het onderstaande, speciale bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat in het teken staat van maatregelen ten aanzien van energiearmoede. In de speciale editie werden gemeenten aangespoord om alvast voorbereidingen te treffen voordat het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag zou worden aangenomen. In deze nazending, die hoort bij de speciale editie, wordt men geïnformeerd over het feit dat het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag inmiddels is aangenomen.

Energietoeslag 2023 – Wet aangenomen; budgetten per gemeente

Op dinsdag 3 oktober 2023 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel waarmee de eenmalige energietoeslag 2023 wordt geregeld. Op 6 oktober 2023 is de wet in het staatsblad gepubliceerd. Gemeenten kunnen vanaf 7 oktober 2023 dan ook daadwerkelijk starten met de uitvoering van de energietoeslag 2023.

De speciale editie van het gemeentenieuws van SZW in september 2023 bood al inzicht in de effecten van het verdeelmodel dat voor het budget van de energietoeslag 2023 wordt gehanteerd. Nu het wetsvoorstel is aangenomen, zijn de gemeentelijke budgetten definitief vastgesteld. Een overzicht van het nog te ontvangen budget voor de energietoeslag 2023 per gemeente treft u aan via deze link. In dit overzicht staat eveneens vermeld welke gemeenten in aanmerking komen voor de verdeelherstelactie 2022 naar aanleiding van het verdeelprobleem in de verdeling van de energietoeslag 2022. Ook deze bedragen zijn definitief.
In de decembercirculaire 2023 wordt dit budget per gemeente nogmaals gepubliceerd. Vervolgens wordt dit budget in december 2023 in zijn geheel aan gemeenten uitgekeerd.

Nadere informatie voor gemeenten

Op deze pagina worden ondersteunende communicatieproducten over de energietoeslag 2023 geplaatst. Daar vindt u onder meer de toolkit voorlichting energietoeslag, bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het informeren over de energietoeslag 2023 van hun klanten, medewerkers of andere mensen in hun netwerk. Ook vindt u daar de mogelijkheid voor gemeenten om vragen te stellen over de uitvoering van de energietoeslag.