Definitief budget Energietoeslag 2023 en verdeelherstelactie 2022

In dit document wordt inzicht geboden in het budget dat iedere gemeente nog ontvangt voor de energietoeslag 2023. Daarnaast wordt inzicht geboden in de aanvulling die sommige gemeenten nog ontvangen op hun budget voor de energietoeslag 2022, op basis van de verdeelherstelactie 2022. Beide budgetten zijn definitief vastgesteld. Het budget wordt in december 2023 aan gemeenten uitgekeerd.

Definitief budget Energietoeslag 2023 en verdeelherstelactie 2022