Laatste bijeenkomst van de Verantwoordingsronde 2019

De afgelopen maanden hebben we in een tiental bijeenkomsten uitvoerig gesproken over allerhande actualiteiten en verantwoordingsaangelegenheden. Deze sessies waren zeer inspirerend en informatief. Dit kwam met name door het interactieve karakter met daarbij veel ruimte voor input vanuit deelnemers en een informele sfeer.

Was u de afgelopen maanden niet in de gelegenheid om deel te nemen aan een van de bijeenkomsten in de verantwoordingsronde, of heeft u collega’s die alsnog een sessie zouden willen bijwonen? Dan hebben we goed nieuws!

Op 27 mei aanstaande staat de laatste bijeenkomst van de Verantwoordingsronde 2019 gepland. Deze vindt plaats bij het Ministerie van OCW.

In deze sessie behandelen we vanzelfsprekende de onderwerpen die we in de bijeenkomsten met het veld ook hebben besproken. Collega’s van OCW en DUO zullen de sessie ook bijwonen waardoor u in de gelegenheid bent met hen gedachten te wisselen over diverse verantwoordingsaspecten.

Via de onderstaande link kunt u uw deelname kenbaar maken.

Aanmelden voor de laatste verantwoordingsronde op 27 mei 2019.

https://duo.congrezzo.nl/verantwoording2019/aanmeldformulier-deelnemers