Compensatie transitievergoeding en Beste bestuursverslag 2018

Compensatie transitievergoeding

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief blijkt er enige verwarring te zijn ontstaan over het jaar van toepassing van de compensatie transitievergoeding.

Voor de duidelijkheid geven wij aan dat hier reeds vanaf het jaar 2018 over dient te worden gerapporteerd. 

Beste bestuursverslag 2018

Via deze nieuwsbrief wijzen we u ook dit jaar weer op een mooi initiatief van de Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (BRAVO). Voor de uitreiking van de BRAVO Bestuursbokaal is men op zoek naar het beste onderwijsbestuursverslag 2018 van Nederland. De BRAVO heeft hiervoor onderstaande pesrbericht opgesteld:

Heeft uw schoolorganisatie het beste bestuursverslag van Nederland? 

Als onderwijsinstelling, gefinancierd met publieke middelen, is het belangrijk om verantwoording af te leggen aan uw stakeholders over uw ambities en plannen, hoe u die probeert te realiseren en hoe u de daarvoor beschikbare middelen inzet. In het bestuursverslag geeft u aan wat u het afgelopen jaar heeft gedaan, wat u heeft bereikt en wat dit heeft gekost.

Bent u ook zo trots op en tevreden over uw bestuursverslag 2018? Stuur dit verslag dan voor I oktober 2019 op naar info@bravo-onderwijs.nl en maak kans op de BRAVO Bestuursbokaal 2019.