Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs - Najaarseditie deel 1

In de vorige nieuwsbrief las u dat we een alternatief zochten voor de verantwoordingsronde 2020. Ondertussen is duidelijk wat dit alternatief wordt: drie live Webinars.

Hierbij zullen alle actuele verantwoordingsonderwerpen besproken worden door sprekers van OCW en de Inspectie.

De Digitale Verantwoordingsronde 2020

De Webinars beginnen ’s middags om 13 uur en zullen inclusief vragenronde ongeveer 1,5 uur duren. De planning ziet er als volgt uit:
 

29 oktober:

Algemene Ontwikkelingen Verslaggeving & Verwerking Groot Onderhoud door OCW

5 november:   

Vereenvoudiging bekostiging PO & VO door OCW

19 november: 

Reserves & Financiële Positie Onderwijsinstellingen door OCW en de Inspectie

Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de eerste Webinar ‘Algemene Ontwikkelingen Verslaggeving & Verwerking Groot Onderhoud’ op 29 oktober as. Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. We raden u aan iets voor 13 uur digitaal aanwezig te zijn zodat de Webinar om 13 uur van start kan gaan.

Rechts naast het scherm kunt u zich aanmelden voor de chat waarvoor u alleen uw naam op hoeft te geven. Via de chat kunt u vragen stellen welke worden geregistreerd en tijdens de vragenronde worden voorgelegd aan de sprekers.

Links naar de andere Webinars worden later gedeeld via deze nieuwsbriefrubriek.

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de Webinars? Geen zorgen, deze zullen na uitzending terug te zien zijn. Meer informatie hierover volgt.

LINK:

Webinar 29 oktober: Algemene Ontwikkelingen Verslaggeving & Verwerking Groot Onderhoud

https://vimeo.com/468105004/fb5e40fce5

Heeft u vragen omtrent de Webinars, dan kunt u deze mailen naar: dienstpostbus.verantwoordingsronde@minocw.nl