Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl

Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs

Uitnodiging Webinar woensdag 8 februari 2023 van 10-12u

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en XBRL Nederland (NL) organiseren op woensdag 8 februari 2023 van 10 tot 12 uur het Webinar Digitale Jaarverslaglegging: alle ins & outs.

XBRL NL, een stichting die onder meer voorlichtingsbijeenkomsten organiseert voor het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent XBRL, richt zich met dit Webinar op de onderwijs-, culturele en wetenschappelijke sector. Het ministerie van OCW is met XBRL NL de samenwerking aangegaan om kennis en ervaring uit te wisselen omtrent digitale jaarverslaggeving én om u de gelegenheid te geven daar vragen over te stellen.

INHOUD VAN HET WEBINAR

Digitale jaarverslaglegging is de komende jaren niet meer weg te denken. Daarom is het belangrijk goed in de materie thuis te raken. Aan de orde komen tijdens het Webinar onder meer de volgende onderwerpen:

Waarom moet ik mij verdiepen in digitale jaarverslaglegging?

Wat is het XBRL portaal en hoe werkt het?

Wie werken er al met XBRL?

Wat is de toegevoegde waarde binnen de culturele sector, het onderwijs en de wetenschappelijke instellingen?

Hoe ziet de assurance op de digitale verslaglegging eruit?

SPREKERS

Sprekers zijn Ber van Zanen (ministerie van OCW), Jacques Urlus (XBRL NL), Hans Plomp (DUO) en Paul Staal (ING Bank). Aan het eind van het Webinar vindt een Q&A plaats. 

REGISTRATIE

Het Webinar is geheel digitaal opgezet. Om deel te nemen aan het Webinar, kunt u zich via deze link registreren. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail van ‘Webinargeek’, het platform dat gebruikt wordt voor de streaming. U ontvangt een dag en een uur van tevoren een reminder. Ook ontvangt u na het Webinar een link naar de opname zodat u het terug kan kijken.

Mocht deze informatie ook interessant zijn voor collega’s, aarzel dan niet deze uitnodiging naar hen door te sturen. Het is belangrijk dat zij zich apart registreren via de link. De Webinar link in de bevestigingsmail werkt namelijk slechts éénmaal omdat u zich met naam registreert. 

VRAGEN VOOR Q&A

Tijdens het Webinar zal een Q&A worden gehouden. Dit doen wij naar aanleiding van vooraf ingestuurde vragen. Vanwege de verwachte, grote opkomst aan deelnemers hebben wij besloten geen chatfunctie te gebruiken. Dus zijn er prangende vragen, dilemma’s of opmerkingen die u beantwoord wilt krijgen, dan mag u deze uiterlijk 3 februari sturen naar info@xbrl-nederland.nl.

ANDERE VRAGEN?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties welke niet kunnen wachten tot het Webinar of die anders gerelateerd zijn? Om deze te stellen aan XBRL NL kunt u die sturen aan info@xbrl-nederland.nl. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunt u bereiken via jaarverslaggeving@minocw.nl.

Wij hopen u op 8 februari online te mogen verwelkomen!

Jacques Urlus      Voorzitter - XBRL Nederland

Ber van Zanen     Manager Jaarverslaggeving – ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag

De overheidssector loopt achter in het realiseren van banen voor mensen uit de doelgroep 'banenafspraak'. Van het funderend onderwijs is nog niet op het niveau van individuele schoolbesturen bekend hoeveel banen er gerealiseerd zijn, maar we weten wel dat ook deze sector achterloopt.

Minister Wiersma heeft met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) extra maatregelen voor het funderend onderwijs afgesproken. Eén van deze maatregelen is dat OCW schoolbesturen in het funderend onderwijs gaat verplichten om te rapporteren over de banenafspraak per verslagjaar 2022. Dit staat aangekondigd in de Kamerbrief 'Resultaten Banenafspraak publieke sectoren' van minister Bruins Slot. In het beleidsportaal XBRL is daarom een aantal vragen opgenomen over de banenafspraak.

Zie voor meer informatie het artikel van de VO-Raad: Verplichting voor bijhouden resultaten Banenafspraak in jaarverslag - VO-raad.