Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs

Voor vragen over onderstaande onderwerpen, indien anders staat aangegeven, kunt u een e-mail sturen aan: jaarverslaggeving@minocw.nl

Voornemen OCW verlengen overgangsbepaling Voorziening Groot Onderhoud

In nieuwsbrief nummer 50 van 19 februari 2021 is aangegeven dat volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs de overgangsregeling betreffende de Voorziening Groot Onderhoud tot en met boekjaar 2022 geldt.

OCW is in overleg met de Raad voor de Jaarverslaggeving voornemens deze overgangsregeling in de regeling te verlengen tot en met boekjaar 2023. De reden hiervoor is het feit dat schoolbesturen tijd nodig hebben voor het aanpassen van hun meerjarenonderhoudsplannen én  (onderhouds)administratie.