Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Het kabinet gaat Turkse nieuwkomers verplichten om de Nederlandse taal te leren en kennis op te doen over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Turkse burgers die naar Nederland komen moeten straks met succes het inburgeringsexamen afleggen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Het kabinet wil daarmee ook Turkse nieuwkomers de kans geven een goede start te maken in ons land.

Turkse nieuwkomers worden inburgeringsplichtig

Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 maart 2020

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2019 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2020 door het ministerie moet zijn ontvangen in de hiervoor bestemde postbus. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige realisatiecijfers over 2019 en vergt geen controleverklaring van de accountant.

Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 maart 2020

Koolmees: evenwichtige analyse commissie Borstlap

Minister Koolmees ontving op 23 januari 2020 het eindrapport "In wat voor land willen wij werken?" van de Commissie Regulering van werk onder leiding van Hans Borstlap. Hij gaf daarbij een korte reactie.

Koolmees: evenwichtige analyse commissie Borstlap