Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 maart 2020

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2019 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier vóór 1 maart 2020 door het ministerie moet zijn ontvangen in de hiervoor bestemde postbus. De gevraagde financiële informatie betreft de voorlopige realisatiecijfers over 2019 en vergt geen controleverklaring van de accountant.

Graag attenderen wij erop dat de indieningsprocedure sterk vereenvoudigd is. De belangrijkste vereenvoudiging is het feit dat voor de ondertekening geen persoonsgebonden certificaat meer vereist is. Dit betekent dat gemeenten voor de invulling en indiening van het Beeld van de Uitvoering geen nieuw certificaat hoeven aan te schaffen, ook niet indien het huidige certificaat (bijna) verlopen is of de ten naamstelling niet meer actueel is.

Gemeenten hebben begin november 2019 een brief ontvangen waarin een unieke code staat vermeld die gebruikt dient te worden bij het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2019. Voor het invullen van het formulier van het Beeld van de Uitvoering 2019 is een recente versie van de Adobe Reader nodig. Na invulling en ondertekening verzendt de gemeente het formulier naar het ministerie via een standaard mailprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Let wel, voor gemeenten van wie het formulier niet is ontvangen vóór 1 maart 2020, geldt dat de betaling van het budget op grond van artikel 69 Participatiewet en het niet gebundelde budget Bbz 2004 voor ten minste een maand volledig wordt opgeschort.