Voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden bestaat na hun werkloosheidsuitkering een IOAW of IOW-uitkering. Voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf, is er de IOAZ. De overheid wil de IOAW toegankelijk maken voor een kleinere groep werknemers.

Kabinet Rutte III: verlengen IOW

Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) met 4 jaar verlengen. Vanaf 2020 wil het kabinet de leeftijdsgrens aanpassen door deze te laten meestijgen met de AOW-leeftijd. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.