Kom ik in aanmerking voor een IOW-uitkering?

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Of na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk de leeftijd waarop u AOW krijgt.  Een IOW-uitkering ontvangt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW).

Let op: Er wordt gewerkt aan een verlenging van de IOW. Als de Tweede Kamer en Eerste Kamer hiermee instemmen, geldt dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2024. In de tussentijd kunnen oudere werklozen de IOW-uitkering wel aanvragen als ze daar na afloop van de WW of WGA recht op hebben.

IOW-uitkering na afloop WW-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar en 4 maanden of ouder op de eerste dag dat u werkloos werd. Dit geldt als uw WW-uitkering begon op of na 1 januari 2020.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2024.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u aan de jareneis voldeed. Of u heeft na 3 maanden WW-uitkering nog het restant van een eerdere WW-uitkering gekregen.

IOW-uitkering na afloop van WGA-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar of ouder toen uw WGA-uitkering inging.
  • Uw WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
  • U heeft de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt. 

Let op: had u een WW-uitkering voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan heeft u alleen recht op een IOW-uitkering in de volgende situatie:

  • U werd werkloos na 30 september 2006.
  • U was op de 1e dag van uw werkloosheid 60 jaar of ouder.

Hoogte IOW-uitkering

Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan het sociaal minimum voor een alleenstaande (70% van het minimumloon). Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met uw inkomen (bijvoorbeeld uw pensioenuitkering). Het UWV kijkt niet naar uw eigen vermogen en dus ook niet naar bijvoorbeeld een eigen huis.  Het inkomen en vermogen van uw partner wordt ook niet meegerekend. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Aanvragen IOW-uitkering

Na uw WW-uitkering

U vraagt een IOW-uitkering voor na uw WW digitaal aan via Mijn UWV. Dit kan vanaf 5 weken voordat uw WW-uitkering stopt. Het UWV bekijkt dan of u aan de voorwaarden voldoet.

Na uw WGA-uitkering

Komt u in aanmerking voor een IOW-uitkering na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering? Dan stuurt het UWV u een aanvraagformulier.

Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de IOW-uitkering.