Kom ik in aanmerking voor een IOW-uitkering?

U kunt als oudere werkloze mogelijk een IOW-uitkering krijgen na afloop van uw WW-uitkering. Of na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering. Als u recht heeft op een IOW-uitkering, dan houdt u deze tot uiterlijk 1 januari 2027.  Een IOW-uitkering ontvangt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW).

IOW-uitkering na afloop WW-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar en 4 maanden, of ouder, toen u werkloos werd.
  • U heeft de einddatum van uw WW-uitkering bereikt.
  • Uw WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2024.
  • U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat u aan de jareneis voldeed. Of u heeft na 3 maanden WW-uitkering nog het restant van een eerdere WW-uitkering gekregen.

IOW-uitkering na afloop van WGA-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar of ouder toen uw WGA-uitkering inging.
  • Uw WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
  • U heeft de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt. 

Let op: had u een WW-uitkering voordat u arbeidsongeschikt werd? Dan heeft u alleen recht op een IOW-uitkering in de volgende situatie:

  • U werd werkloos na 30 september 2006.
  • U was op de 1e dag van uw werkloosheid 60 jaar of ouder.

Hoogte IOW-uitkering

Uw IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met uw inkomen (bijvoorbeeld uw pensioenuitkering). Het UWV kijkt niet naar uw eigen vermogen en dus ook niet naar bijvoorbeeld een eigen huis.  Het inkomen en vermogen van uw partner wordt ook niet meegerekend. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Aanvragen IOW-uitkering

Het UWV voert de IOW uit. Na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering bekijkt het UWV of u aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvangt u een informatiepakket met een aanvraagformulier.

Als uw WW-uitkering stopt, moet u de IOW-uitkering digitaal aanvragen op Mijn UWV. Ontvangt u de WGA-uitkering, dan krijgt u de aanvraagset nog wel per post.

Verlenging van 4 jaar van De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is verlengd. De IOW zou namelijk per 1 januari 2020 aflopen. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen tot 1 januari 2024 aanspraak maken op een IOW-uitkering.