Hoe lang heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoe lang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Rekenhulp voor duur WW-uitkering

De rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering van het UWV geeft u een idee hoelang u een WW-uitkering kunt krijgen. 

Jareneis en verlengde WW-uitkering

Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op de basis-uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet.

Arbeidsverleden

Het UWV kijkt naar uw arbeidsverleden voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering. En om te beoordelen of u voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat u er een halve maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt.

Private aanvulling WW-uitkering

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Zij mogen dit in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspreken.

Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt en valt u onder zo’n cao? Dan bouwt u een hele maand aanvulling op de  WW-uitkering per gewerkt jaar op tot een maximum van 38 maanden.

Als u deze aanvullende rechten hebt, betaalt u hiervoor zelf de premie. De Stichting Private aanvulling WW beheert de premies en uitkeringen voor de private aanvulling.