Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019. Sinds 1 april 2019 hebt u recht op 2 jaar WW-uitkering.

Rekenhulp voor duur WW-uitkering

De rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering van het UWV geeft u een idee hoelang u een WW-uitkering kunt krijgen. 

Jareneis en verlengde WW-uitkering

Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet.

Arbeidsverleden

Voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering kijkt het UWV naar uw arbeidsverleden. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan wordt de duur van de WW-uitkering op een andere manier berekend.

Sinds 1 januari 2016 korter WW

Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van een WW-uitkering stap voor stap korter. Van 38 maanden in 2015 naar 24 maanden vanaf april 2019.

Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. In 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar.

Private aanvulling WW-uitkering

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Zij mogen dit in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspreken.

Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt en valt u onder zo’n cao? Dan bouwt u een hele maand WW-uitkering per gewerkt jaar op tot een maximum van 38 maanden.

Als u deze aanvullende rechten hebt, betaalt u hiervoor zelf de premie. De Stichting Private aanvulling WW beheert de premies en uitkeringen voor de private aanvullende WW-uitkeringen.