Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. Sinds 1 januari 2016 gaat de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap terug van maximaal 38 maanden naar 24 maanden in 2019.

Rekenhulp voor duur WW-uitkering

De rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering van het UWV geeft u een idee hoelang u een WW-uitkering kunt krijgen. 

Jareneis en verlengde WW-uitkering

Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op een uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet.

De jareneis houdt in dat u in de 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd, in tenminste 4 kalenderjaren voldoende gewerkt heeft. Tot 1 januari 2013 betekende voldoende gewerkt dat u in een jaar minimaal 52 dagen loon had ontvangen. Sinds 1 januari 2013 gaat het niet langer om het aantal dagen waarover loon is ontvangen, maar om de uren. In een jaar moet u minimaal 208 uur loon hebben gekregen.

Voorbeeld: Bent u in 2011 begonnen met werken en werd u in 2015 werkloos? Dan is de berekening voor de jareneis:

  • in 2011 en 2012 moet u per jaar minimaal 52 dagen loon hebben ontvangen;
  • in 2013 en 2014 moet u per jaar minimaal 208 uren loon hebben ontvangen.

Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij deze berekening niet mee. Op Mijn UWV kunt u uw arbeidsverleden nakijken.

Arbeidsverleden

Uw totale WW-uitkering duurt in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. Met een maximum van 38 maanden.

Voor het arbeidsverleden tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Sinds 1 januari 2016 korter WW

De maximale duur van een WW-uitkering wordt stap voor stap korter. Van 38 maanden in 2015 naar 24 maanden vanaf april 2019.

Private aanvulling ww-uitkering

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de ww-rechten weer aanvullen naar de oorspronkelijke duur van de ww. Dus zoals die tot 2016 was. Zij mogen dit in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspreken.

Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt en valt u onder zo’n cao? Dan gaat u een hele maand ww-uitkering per gewerkt jaar opbouwen tot een maximum van 38 maanden. Nu  bouwen werknemers nog de eerste 10 jaar een maand ww-uitkering per gewerkt jaar op. Daarna een halve maand per gewerkt jaar, tot maximaal 24 maanden.

Werknemers betalen premie

De werknemers die deze aanvullende rechten krijgen, gaan hiervoor wel zelf de premie betalen. Een eigen privaat fonds van de sociale partners gaat de premies en uitkeringen beheren.

De ministerraad stemde op 6 september 2017 in met het voorstel om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken.

De maatregel treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Meer informatie over de ww-aanvulling is te vinden op de website van de Stichting Private aanvulling WW (PAWW).