Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Als u werknemer bent en geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden WW

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

  • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
  • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
  • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
  • minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering.
  • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

De WW geeft u ook recht op vergoeding van achterstallig loon, als uw werkgever het verschuldigde loon niet kan betalen.

Verzekerd voor WW

Als u in loondienst werkt, bent u automatisch verzekerd voor de WW. U bent niet verzekerd als u:

  • voltijds met onbetaald verlof bent;
  • illegaal in Nederland verblijft;
  • AOW-gerechtigd bent;  
  • minder dan 4 dagen werkt in dezelfde particuliere huishouding.

Nieuwe baan met minder uren

De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Had u voor 1 juli 2015 al een WW uitkering? Dan geldt de inkomensverrekening niet. U houdt dan een uitkering voor het verschil in uren.  Kreeg u een WW-uitkering voor 36 uur en vindt u een baan voor 24 uur? Dan houdt u dus een uitkering voor 12 uur. Is het verschil minder dan 5 uur? Dan stopt de uitkering.

Arbeidsongeschiktheid en WW

Heeft u een arbeidongeschiktheidsuitkering (WAO-, IVA- of WGA-uitkering)? Dan kunt u meestal geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW.

Informatie over uw WW-uitkering

UWV voert de WW uit. En informeert over de WW in het algemeen en uw situatie in het bijzonder.
Voor een onafhankelijk advies over uw situatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.