Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen?

Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat loon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

Rekenhulp hoogte WW

Op de website van UWV vindt u een Rekenhulp WW. Hiermee krijgt u een idee van de hoogte van uw mogelijke WW-uitkering.

Bij de berekening van uw WW-uitkering gebruikt UWV een aantal uitgangspunten. De WW-uitkering is:

  • niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden;
  • niet afhankelijk van uw eigen vermogen;
  • gebonden aan een maximum: het maximumdagloon.

WW-uitkering vult lager inkomen aan

De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Is uw WW-uitkering voor 1 juli 2015 ingegaan? Dan wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld door het verrekenen van het aantal gewerkte uren.

Mijn WW-uitkering ligt onder het sociaal minimum: kan ik een toeslag krijgen?

Ligt uw totale (gezins)inkomsten onder het sociaal minimum, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een toeslag.

De toeslag moet u bij het UWV aanvragen.