Hoe hoog is mijn IOAW-uitkering?

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van uw inkomen. U heeft alleen recht op een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U krijgt IOAW op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAW-uitkering krijgt. De gemeente kijkt onder andere of:

  • u inkomsten uit arbeid heeft of inkomsten die voortkomen uit een eerder salaris, bijvoorbeeld een WW-uitkering (als u meerdere banen had en daaruit later werkloos bent geworden);
  • u een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Is uw partner overleden? Dan kijkt de gemeente ook naar het nabestaandenpensioen.

Bedragen IOAW per 1 juli 2018

Situatie totaal
Tabel: bruto maximumbedragen IOAW per 1 juli 2018
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner € 1.646,58
Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners € 935,33
Alleenstaande werkloze werknemer

€ 1.271,48

De IOAW-uitkering wordt per maand uitbetaald.

Eigen vermogen en andere inkomsten

De gemeente kijkt voor het recht op een IOAW-uitkering naar uw inkomsten. De gemeente kijkt daarbij niet naar:

  • stamrecht (ontslagvergoeding moet aangekocht zijn voor bijvoorbeeld pensioen)
  • eigen vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis;
  • inkomsten uit alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag;
  • heffingskortingen;
  • inkomsten van minderjarige kinderen.

Wordt een eenmalige ontslagvergoeding door de werkgever gebruikt om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan worden de periodieke uitkeringen daaruit bij de IOAW buiten beschouwing gelaten. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden.

Kostendelersnorm in de IOAW

In de IOAW geldt sinds 1 juli 2015 de kostendelersnorm. Dit geldt alleen voor alleenstaanden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw uitkering door de invoering van de kostendelersnorm niet veranderd. Ook niet als u en uw partner met 1 of meerdere meerderjarigen uw hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. U ontvangt per persoon 50% van het minimumloon (samen 100%).

De hoogte van uw uitkering verandert wel als u een alleenstaande (ouder) bent en met 1 of meer volwassenen uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. De uitkering wordt sinds 1 juli 2015 in 5 stappen verlaagd naar 50% van het minimumloon.

De kostendelersnorm geldt niet voor studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar. De gemeente beoordeelt de hoogte van uw uitkering en kan u hierover informeren.