Normenbrief 1 juli 2024 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 is vastgesteld op € 2.133,60 per maand, exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zullen uitkeringsnormen en andere normbedragen in de Participatiewet, IOAW, IOAZ en het Bbz per deze datum eveneens wijzigen.

Normenbrief 1 juli 2024 - informatie voor gemeenten