IOAW-, IOW-, IOAZ-uitkering

Voor oudere werklozen bestaan 3 soorten uitkeringen: 

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

IOAW

U kunt misschien een IOAW-uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 bent geboren en na uw 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering zorgt voor een inkomen op (tenminste) het bijstandsniveau, voor u en uw partner. Als uw WW-uitkering is afgelopen, kunt u een IOAW aanvragen. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

IOW

De IOW is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Bent u een oudere werkloze? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een IOW aanvragen. Voor de IOW gelden voorwaarden. De IOW blijft tot 2027 bestaan.

IOAZ

Stopt u als oudere zelfstandig ondernemer omdat u te weinig inkomsten uit eigen bedrijf heeft? Dan kunt u kunt misschien een IOAZ krijgen. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Voor de IOAZ gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAZ hangt af van uw inkomen.

Regels voor IOAW, IOW, IOAZ

Als u een IOAW-, IOW-, of een IOAZ-uitkering ontvangt, moet u zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld solliciteren en het aangeboden werk accepteren.

Verschil IOAW, IOAZ en bijstand

IOAW IOAZ Bijstand
Bepaalde inkomsten en vermogen tellen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen Andere inkomsten tellen mee.
Bij pensioentekort telt een deel van uw pensioen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen

Verschil IOW en IOAW

IOW IOAW
Voor wie 60 jaar of ouder was toen hij/zij werkloos werd Voor wie tussen de 50 en 60 jaar was toen hij/zij werkloos werd
Inkomen van partner telt niet mee Uw inkomen en dat van uw partner tellen mee
Uw partner is niet verplicht te solliciteren Uw partner is ook verplicht te solliciteren
De IOW is een tijdelijke regeling (tot 2027) De IOAW blijft bestaan voor kleinere groep

IOAW, IOAZ en vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk en krijgt u een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering? Dan mag u in 2022 een kostenvergoeding ontvangen van maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.