IOAW-, IOW-, IOAZ-uitkering

Voor oudere werklozen bestaan 3 soorten uitkeringen: 

  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

IOAW

U kunt misschien een IOAW-uitkering krijgen als u vóór 1 januari 1965 bent geboren en na uw 50e jaar werkloos bent geworden. De IOAW-uitkering zorgt voor een inkomen op (tenminste) het bijstandsniveau, voor u en uw partner. Als uw WW-uitkering is afgelopen, kunt u een IOAW aanvragen. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

IOW

De IOW is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Bent u 60 jaar en vier maanden of ouder en werkloos? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een IOW aanvragen. Er gelden voorwaarden voor de IOW.

IOAZ

Stopt u als oudere zelfstandig ondernemer omdat u te weinig inkomsten uit eigen bedrijf heeft? Dan kunt u kunt misschien een IOAZ krijgen. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Voor de IOAZ gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAZ hangt af van uw inkomen.

Regels voor IOAW, IOW, IOAZ

Als u een IOAW-, IOW-, of een IOAZ-uitkering ontvangt, moet u zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld solliciteren en het aangeboden werk accepteren.

Verschil IOAW, IOAZ en bijstand

IOAW IOAZ Bijstand
Bepaalde inkomsten en vermogen tellen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen Andere inkomsten tellen mee.
Bij pensioentekort telt een deel van uw pensioen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen

Verschil IOW en IOAW

IOW IOAW
Voor wie 60 jaar en vier maanden of ouder was toen hij/zij werkloos werd Voor wie tussen de 50 en 60 jaar was toen hij/zij werkloos werd
Inkomen van partner telt niet mee Uw inkomen en dat van uw partner tellen mee
Geen kostendelersnorm van toepassing Kostendelersnorm van toepassing
Uw partner is niet verplicht te solliciteren Uw partner is ook verplicht te solliciteren
De IOW is een tijdelijke regeling. De mogelijkheid om in te stromen in de IOW na afloop van de WW-uitkering of WGA-uitkering stopt uiterlijk per 1 januari 2026 De IOAW blijft bestaan voor mensen geboren voor 1 januari 1965

IOAW, IOAZ en vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk en krijgt u een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering? Dan mag u in 2024 een kostenvergoeding ontvangen van maximaal € 210 per maand en € 2.100 per jaar. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.