IOAW-, IOW-, IOAZ-uitkering

Voor oudere werklozen bestaan 3 soorten uitkeringen: de IOAW, IOW of de IOAZ.

IOAW

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. De IOAW-uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau. Na afloop van uw WW-uitkering kunt u een beroep doen op de IOAW. Voor de IOAW gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAW hangt af van uw inkomen.

Een IOAW-uitkering krijgt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers.

IOW

De IOW is een tijdelijke regeling voor een uitkering op bijstandsniveau. Bent u een oudere werkloze? Dan kunt u na afloop van uw WW-uitkering of uw loongerelateerde WGA-uitkering mogelijk een beroep doen op de IOW.  Voor de IOW gelden voorwaarden. De IOW blijft tot 2027 bestaan.

Een IOW-uitkering krijgt u op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen.

Kabinet Rutte III: verlengen IOW

Het kabinet wil de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) met 4 jaar verlengen. Vanaf 2020 wil het kabinet de leeftijdsgrens aanpassen door deze te laten meestijgen met de AOW-leeftijd. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

IOAZ

U kunt een beroep doen op de IOAZ als u stopt als oudere zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf heeft. De IOAZ–uitkering vult uw inkomen en dat van uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau.

Voor de IOAZ gelden voorwaarden en de hoogte van de IOAZ hangt af van uw inkomen.

Een IOAZ-uitkering krijgt u op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Verplichtingen IOAW, IOW, IOAZ

Als u een IOAW-, IOW-, of een IOAZ-uitkering ontvangt, moet u zich aan een aantal regels houden.

Verschil IOAW, IOAZ en bijstand

IOAW IOAZ Bijstand
Bepaalde inkomsten en vermogen tellen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen Andere inkomsten tellen mee.
  Bij pensioentekort telt een deel van uw pensioen niet mee Eigen vermogen mag niet boven bepaalde grens komen

Verschil IOW en IOAW

IOW IOAW
Voor werklozen van 60 jaar en ouder tot aan de AOW-leeftijd Voor werklozen tussen de 50 jaar en de AOW-leeftijd
Inkomen van partner telt niet mee Uw inkomen en dat van uw partner tellen mee
Uw partner is niet verplicht te solliciteren Uw partner is ook verplicht te solliciteren
De IOW is een tijdelijke regeling (tot 2027) De IOAW blijft bestaan voor kleinere groep

IOAW, IOAZ en vrijwilligerswerk

Doet u vrijwilligerswerk en krijgt u een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering? Dan mag u een kostenvergoeding ontvangen van maximaal € 150 per maand en € 1500 per jaar. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.