Hoe hoog is mijn IOAZ-uitkering?

De hoogte van uw IOAZ-uitkering is afhankelijk van uw inkomen. U heeft alleen recht op een IOAZ-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. De IOAZ vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau. U krijgt een IOAZ-uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Onvoldoende inkomen en IOAZ

Als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. De gemeente kijkt of u:

  • inkomsten uit arbeid heeft. Zoals salaris of inkomsten die voortkomen uit salaris (bijvoorbeeld een WW-uitkering of een WAO-uitkering);
  • een partner heeft met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen).

Inkomensaanvulling tot bijstandsniveau

De IOAZ vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. De gemeente bepaalt of u een IOAZ-uitkering krijgt.

Bruto maximum bedragen IOAZ per 1 januari 2018

SItuatie totaal
Bruto maximumbedragen IOAZ per 1 januari 2018
Gehuwde en ongehuwde partners beiden 21 jaar of ouder € 1.636,62
Alleenstaande €  1.265,19
Alleenstaande met 1 of meer meerderjarige medebewoners €  930,03

IOAZ, eigen vermogen en pensioentekort

Bij de berekening van uw IOAZ-uitkering telt uw eigen vermogen en pensioenvoorziening voor een deel mee. Een bedrijfspensioen telt volledig mee. Een pensioen dat u zelf heeft geregeld bij een pensioenverzekeraar niet. Een eigen huis valt ook onder eigen vermogen.
In de tabel ziet u welk deel niet meetelt. Uw vermogen of pensioen boven die grensbedragen telt wel mee bij de berekening van uw IOAZ-uitkering.

Soort inkomen in 2018
IOAZ, eigen vermogen en pensioen per 1 januari 2018
Eigen vermogen is vrijgesteld tot een bedrag van:

€  132.299

Uw pensioenvoorziening bedrijfspensioen telt is vrijgesteld tot een bedrag van: *) € 122.717


*) Dit bedrag geldt alleen als u een pensioentekort heeft. Het geld hoeft niet vast te liggen in een pensioenregeling. Het mag ook op een spaarrekening staan of in het bedrijf zitten.

IOAZ en alimentatie, huur en heffingskortingen

Inkomsten uit alimentatie, onderhuur en verhuur tellen niet mee bij de vaststelling van uw inkomen. Evenmin als heffingskortingen.

IOAZ voor alleenstaande ouders

Sinds 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de IOAZ-uitkering voor alleenstaanden. Dit is in plaats gekomen van de IOAZ-uitkering voor alleenstaande ouders. Daarnaast heeft u recht op extra kindgebonden budget.

Kostendelersnorm in de IOAZ

Ook in de IOAZ geldt sinds 1 juli 2015 de kostendelersnorm. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw uitkering door de invoering van de kostendelersnorm niet veranderd. Ook niet als u en uw partner met 1 of meerdere meerderjarigen uw hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. U ontvangt per persoon 50% van het minimumloon (samen 100%).

De hoogte van uw uitkering verandert wel als  u een alleenstaande (ouder) bent en met 1 of meer volwassenen uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. De uitkering wordt sinds 1 juli 2015 in 5 stappen verlaagd naar 50% van het minimumloon.

De kostendelersnorm geldt niet voor studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar. De gemeente beoordeelt de hoogte van uw uitkering en kan u hierover informeren.