Nieuwsbrief Nationale Bijenstrategie 2020 editie 3

Benieuwd wat er in Nederland gebeurt om de bijensterfte en daling van andere bestuivers te stoppen? Lees dan de nieuwsbrief van de Nationale Bijenstrategie. Kom erachter aan welke bij-vriendelijke projecten de meer dan 80 partners werken.

De Theory of Change voor de Nationale Bijenstrategie is klaar!

Beste partners van de Bijenstrategie,

In januari 2018 startte de Nationale Bijenstrategie. Dit belangrijke project moet zorgen voor meer bijen en andere bestuivers. Nu en in de toekomst. Veel maatschappelijke partijen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Carola Schouten, zetten hun handtekening onder de strategie. Alle partners startten daarna projecten voor meer bijen en andere bestuivers. LNV wilde graag weten of we hiermee de doelen uit de strategie gingen halen. Daarom gaf ze in 2018 Naturalis opdracht dit te onderzoeken.

Lees verder over de Theory of Change.

Logo van de Nationale Bijenstrategie

Nationale Bijenstrategie zet Theory of Change in om haar doelen te bereiken

Krachten verenigen om samen de bijen en andere bestuivers in Nederland te helpen. Dat is waar de Nationale Bijenstrategie zich samen met haar ruim 80 partners voor in zet. Om dat te bereiken zijn strategieën en een beeld van de verwachte resultaten nodig. Hoe kan iedere partner hieraan bijdragen? En welke partners zijn nog noodzakelijk? Een Theory of Change maakt dit hele proces overzichtelijk. Hoe ziet dat eruit voor de Nationale Bijenstrategie? We interviewden Marten Schoonman van het Naturalis Biodiversity Center.

Lees het hele interview en bekijk alle documenten van de Theory of Change.

Spreker Marten Schoonman staat bij de microfoon en vertelt over het ontstaan van de Theory of Change
Beeld: ©Citaverde College / Citaverde College

Terugblik Bijensymposium 2020

Op 17 september 2020 organiseerden het Citaverde College en de Provincie Limburg het vijfde Bijensymposium: Bijen en buitengebied. Bijen en andere bestuivende insecten hebben het na 7 jaar nationaal beleid nog steeds moeilijk, vooral in het buitengebied. Dit vraagt om duurzame en grotere aanpassingen. In verschillende workshops en presentaties ging men hierover in gesprek. Deze werden onder andere verzorgd door partners van de Nationale Bijenstrategie. Volgend jaar neemt de Limburgse Land- en Tuinbouwbond het stokje over om het Bijensymposium te organiseren.

Presentaties kun je terugvinden op de website van het Citaverde College.

Overzichtsfoto van deelnemers aan het Bijensymposium zittend in de Statenzaal van het Provinciehuis in Maastricht
Beeld: ©Citaverde College / Citaverde College

Pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland

In Flevoland ging half augustus de pilot ‘Aangepast slootkantbeheer voor meer biodiversiteit’ van start. Hierin gaan boeren aan de slag met een ander slootkantenbeheer. Gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel zorgt voor meer planten rondom slootkanten. En daardoor meer en andere insecten. Deze pilot geeft invulling aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in de provincie Flevoland.

Meer lezen over deze pilot?

Boeren en andere betrokkenen bij ronde langs slootkanten aan de Ellerweg in Biddinghuizen
Beeld: ©Website Actieplan Bodem en Water / Website Actieplan Bodem en Water