Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen.

Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019

Aanslag Utrecht en aanhoudingen bevestigen dreiging

De kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reeel, niveau 4 van de 5. De aanslag in Utrecht en verschillende aanhoudingen zijn concrete voorbeelden van deze dreiging. Het aantal aanslagen in het Westen is laag, maar de intentie blijft bestaan. Na de aanslag in Utrecht werd het dreigingsniveau in een deel van Nederland voor het eerst, voor korte tijd, verhoogd naar niveau 5.

Aanslag Utrecht en aanhoudingen bevestigen dreiging

Minister Kaag stuurt verslag ondernemerstop GES naar Kamer

Ongeveer 90% van de deelnemers aan de Global Entrepreneurship Summit (GES) geeft aan dat de algemene indruk van de ondernemerstop goed of heel goed is. De invulling van het programma heeft bij meer dan 85% van de deelnemers geleid tot nieuwe connecties en nieuwe inzichten. Dat staat in het verslag dat minister Kaag afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Minister Kaag stuurt verslag ondernemerstop GES naar Kamer

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl