Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Nederland bevindt zich in een uitzonderlijke situatie door de uitbraak van het coronavirus. Veel mensen zijn door deze crisis acuut in de financiële problemen gekomen. Dit kan zorgen voor een sterke toename van het beroep op schuldhulpverlening. Het kabinet treft maatregelen om de financiële gevolgen voor mensen zo veel mogelijk te beperken.

Kabinet treft maatregelen om toename mensen met schulden op te vangen

Kabinet maakt afspraken met grote steden over aanpak lerarentekort

Het kabinet trekt de komende vier jaar € 116 miljoen uit voor de uitvoering van de noodplannen van de grote steden, waar het lerarentekort het grootst is. Met dit geld kunnen de gemeenten en schoolbesturen maatregelen nemen om acute personeelstekorten op te vangen. Daarnaast werken het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen hard door aan de aanpak van de tekorten. De inzet is en blijft een bevoegde leraar voor elke groep.

Kabinet maakt afspraken met grote steden over aanpak lerarentekort

Versoepelde toegang desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Niet alleen in de zorg, maar ook door andere sectoren die voorheen nauwelijks desinfectiemiddelen gebruikten. Om tekorten te voorkomen, wijzigt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) regelgeving, zodat deze middelen nu ook toegankelijk worden voor een breder professioneel gebruik. Producenten kunnen onder bepaalde voorwaarden hun handdesinfectiemiddelen nu ook tijdelijk aanbieden aan werkgevers buiten de zorg.

Versoepelde toegang desinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Extra geld voor aanpak overwegen spoor

Om de veiligheid op het spoor te garanderen en om in de toekomst meer en snellere treinen te laten rijden, komt er € 25 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak van overwegen. Het grootste deel van dit budget (bijna € 15 miljoen) gaat naar het opheffen of beveiligen van onbewaakte overwegen.

Extra geld voor aanpak overwegen spoor

Meer kansen voor starters op de woningmarkt door 'Week van de Starter'

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'. Het doel van deze week is om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren door te zorgen voor een compleet en onafhankelijk overzicht van informatie.

Meer kansen voor starters op de woningmarkt door 'Week van de Starter'

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl