Nieuwsbrief regeringsnieuws - Wat verandert er op 1 juli 2020?

Wat verandert er per 1 juli 2020?

Bekijk het overzicht van veranderingen per 1 juli 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat verandert er per 1 juli 2020?

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

Op alle plekken waar een rookverbod geldt – zoals cafés, restaurants, werkplekken en openbare gebouwen – mogen vanaf 1 juli 2020 ook geen e-sigaretten of tabaksverhittingsapparaten meer worden gebruikt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft het rookverbod uitgebreid, omdat deze producten zelf gezondheidsschade veroorzaken en een opstapje kunnen zijn voor jongeren om gewone sigaretten te gaan roken.

Rookverbod geldt ook voor e-sigaretten per 1 juli 2020

Vaccinatiegraad toegenomen

De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst sinds vijf jaar licht toegenomen. Dat concludeert het RIVM in het rapport Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2019. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer.

Vaccinatiegraad toegenomen

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

Mensen die de overstap willen maken van uitkering naar werk weten vaak niet wat hier de financiële consequenties van zijn. Het Nibud heeft met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. De rekentool Uitkering naar Werk is vandaag gelanceerd door staatssecretaris Tamara van Ark en Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud.

Meer inzicht in de financiële gevolgen van uitkering naar werk

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl