Nieuwsbrief regeringsnieuws - Nederland stelt inreisverbod voor Servië en Montenegro weer in

Nederland stelt inreisverbod voor Servië en Montenegro weer in

Nederland heeft per 8 juli 2020 het inreisverbod voor Servië en Montenegro weer ingesteld. Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen. De situatie in Servië en Montenegro is dusdanig verslechterd dat het kabinet heeft besloten om het inreisverbod weer te handhaven om de volksgezondheid in Nederland te beschermen.

Nederland stelt inreisverbod voor Servië en Montenegro weer in

Ruim 10.000 afbeeldingen online kinderporno verwijderd

De eerste resultaten van het opschonen van internet van kinderpornografie zijn zichtbaar. Dankzij de HashCheckService die gratis beschikbaar is gesteld aan de ICT-sector in Nederland, worden servers gescand op kinderporno en beeldmateriaal verwijderd. In de eerste helft van dit jaar zijn al 67 miljoen afbeeldingen online gecheckt en ruim 10.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik gedetecteerd en verwijderd.

Ruim 10.000 afbeeldingen online kinderporno verwijderd

Van Ark: situatie inwoners Caribisch Nederland verder verbeteren

Het afgelopen jaar zijn betekenisvolle stappen gezet om de situatie voor de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Tegelijkertijd blijft de opgave groot om ervoor te zorgen dat alle inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de minimale kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Dit geldt in het bijzonder in deze uitzonderlijke tijd die een grote weerslag heeft op de eilanden door het wegvallen van inkomsten uit onder meer het toerisme.

Van Ark: situatie inwoners Caribisch Nederland verder verbeteren

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl