Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Uitzonderingen inreisverbod Nederland onder strikte voorwaarden

Uitzonderingen inreisverbod Nederland onder strikte voorwaarden

Sinds 18 maart jl. is er in Nederland een inreisbeperking van kracht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onder controle te krijgen. De ministerraad heeft besloten om uitzonderingen toe te staan voor specifieke categorieën op het inreisverbod, zoals topsporters en mensen uit het bedrijfsleven.

Uitzonderingen inreisverbod Nederland onder strikte voorwaarden

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland

De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die de inrichting van ons land de komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen. Denk aan het bouwen van ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Kabinet presenteert Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl