Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom zijn maatregelen van toepassing, om het virus in te dammen. Op dinsdag 1 december gaat de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor de komende drie maanden in. Hiermee worden de bestaande coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving en krijgen de Tweede en Eerste Kamer meer betrokkenheid. De wet brengt meer wijzigingen met zich mee. 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in

Kabinet maakt excuses voor oude Transgenderwet

Sinds 1985 is het volgens de Transgenderwet voor transgender personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Daar werden verschillende voorwaarden aan gesteld, zoals aanpassing van het lichaam aan het gewenste geslacht en een onomkeerbare sterilisatie. Deze vereisten zijn geschrapt met de wijziging van de Transgenderwet in 2014. Het Transgendercollectief heeft de Staat eind 2019 aansprakelijk gesteld. Zij verlangen erkenning, excuses en financiële genoegdoening voor het leed dat de in de Transgenderwet opgenomen voorwaarden hebben veroorzaakt. In reactie hierop heeft het kabinet erkenning en excuses overgebracht aan het collectief. Ook komt er een onverplichte financiële tegemoetkomingsregeling.   

Kabinet maakt excuses voor oude Transgenderwet

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Gemeenten op zoek naar ruim 70.000 stembureauleden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start vandaag met een campagne om gemeenten te ondersteunen bij het werven van stembureauleden. Ook roepen de Rijksoverheid, de waterschappen en provincies hun personeel op zich aan te melden als stembureaulid.

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Nieuwe teksten op VOG NP, VOG RP en GVA

Justis past per 1 december 2020 de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aan. Dit doen wij om begrijpelijk en duidelijk te communiceren.

Nieuwe teksten op VOG NP, VOG RP en GVA

2020: Een onzeker jaar met een historisch begrotingstekort

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de overheidsfinanciën. Om banen te behouden, bedrijven overeind te houden en in staat te stellen zich aan te passen heeft de overheid miljarden euro’s beschikbaar gesteld. Doordat de economie zich in de zomer en het begin van de herfst positiever dan verwacht heeft ontwikkeld zijn de belastinginkomsten hoger dan met Prinsjesdag werd gedacht. Het begrotingstekort valt daardoor lager uit maar blijft met 6,2 procent van het bbp historisch hoog. Dit zien we terug in de Najaarsnota die minister Hoekstra van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

2020: Een onzeker jaar met een historisch begrotingstekort

Hulp op maat in eigen regio voor werkzoekenden

Ondanks de steunmaatregelen, kost het coronavirus banen en werk. Als onderdeel van het 3e steun- en herstelpakket is er ook een sociaal pakket. Hiermee wordt onder andere met scholing en bemiddeling ingezet op het snel vinden van een nieuw inkomen. Drie arbeidsmarktregio’s zijn gestart met het inrichten van mobiliteitsteams die extra bemiddeling gaan bieden. Werkenderwijs wordt dit snel uitgebreid met de andere 32 teams. Vandaag bezegelden alle hiervoor onmisbare partijen hun samenwerking.

Hulp op maat in eigen regio voor werkzoekenden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl