Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet neemt extra maatregelen voor CO2-reductie

Kabinet neemt extra maatregelen voor CO2-reductie

Het kabinet neemt extra maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Nederland moet de CO2-uitstoot in 2020 en de jaren erna met ten minste 25 % verminderen ten opzichte van 1990.

Kabinet neemt extra maatregelen voor CO2-reductie

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Met deze uitbreiding en versterking van het vangnet wil het kabinet zoveel mogelijk voorkomen dat Nederlanders hun baan of bedrijf verliezen, nu het virus langdurig impact heeft op delen van de economie.

Kabinet versterkt vangnet voor bedrijven en banen

Er komen meer leraren bij, maar personeelstekort blijft groot

Steeds meer mensen melden zich voor de pabo of als zij-instromer in het primair onderwijs. De voorspelde tekorten nemen hierdoor af. Ook in de grote steden waar de nood het hoogst is, is een daling van het personeelstekort zichtbaar. Desondanks blijven de tekorten groot en moet ook de komende jaren onverminderd hard worden gewerkt om de tekorten aan te pakken.

Er komen meer leraren bij, maar personeelstekort blijft groot

Kabinet, NOC*NSF en KNVB in gesprek over sport

Vandaag heeft het kabinet met NOC*NSF en de KNVB gesproken over de gevolgen van het coronavirus voor de sportsector. Bij het gesprek waren de minister-president Mark Rutte, minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark, de voorzitter van NOC*NSF Anneke van Zanen-Nieberg en namens de directie van de KNVB Eric Gudde aanwezig. Het kabinet en de sportsector hebben tijdens het gesprek stilgestaan bij het belang van sport en bewegen voor de vitaliteit van Nederlanders.

Kabinet, NOC*NSF en KNVB in gesprek over sport

Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Dit is een forse ondervertegenwoordiging aangezien 10 tot 15% van de Nederlanders een beperking heeft. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, is het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking opgesteld, zodat mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie komen als mensen zonder een beperking. Doel hierbij is dat na de komende raadsverkiezingen in tenminste een derde van de gemeenten mensen met een structurele functionele beperking politiek actief zijn.

Actieplan voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl