Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Corona-aanpak: de volgende stap

Corona-aanpak: de volgende stap

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Corona-aanpak: de volgende stap

Financiën doet aangifte van het vermoeden van mogelijke misdrijven

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van twee mogelijke misdrijven rondom de fraude-onderzoeken met de kinderopvangtoeslag: het ambtsmisdrijf knevelarij en het misdrijf beroepsmatige discriminatie. Het OM zal de aangifte onderzoeken. 

Financiën doet aangifte van het vermoeden van mogelijke misdrijven

Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei

Veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Deze regeling gaat op 25 mei open voor deelname. Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen.

Kabinet stimuleert innovatie en verduurzaming stallen: subsidieregeling (Sbv) opent op 25 mei

Duitsland mogelijk aandeelhouder netbeheerder TenneT

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT, actief in Nederland en Duitsland, heeft in de komende jaren miljarden nodig om te kunnen voldoen aan investeringen die nodig zijn voor de energietransitie. 30% van dat kapitaal is noodzakelijk voor investeringen in NL en zeventig procent voor investeringen in Duitsland. Om die reden is met Duitsland afgesproken te gaan kijken of en op welke wijze de Duitse staat aandeelhouder kan worden van TenneT.

Duitsland mogelijk aandeelhouder netbeheerder TenneT

Nieuwe regels voor stichten school

Het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ is aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet moderniseert de regels om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te richten. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school en of deze voldoende kwaliteit kan bieden.

Nieuwe regels voor stichten school

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl