Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Extra Europees geld om crisis te bestrijden

Extra Europees geld om crisis te bestrijden

Nederland krijgt dit jaar ruim € 220 miljoen van de Europese Unie voor de ondersteuning van kwetsbare werkzoekenden en werkenden tijdens en na de Covid-19 pandemie. Arbeidsmarktregio's kunnen vanaf maandag 26 april 2021 subsidieaanvragen indienen voor projecten gericht op de begeleiding naar werk, opleiding en bij-en omscholing. 

Extra Europees geld om crisis te bestrijden

Discriminatie op de woningmarkt landelijk groot probleem

Makelaars en bemiddelaars werken vaak mee aan het verzoek om bepaalde groepen uit te sluiten voor een huurwoning. Dit blijkt uit het eerste landelijk onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Discriminatie op de woningmarkt landelijk groot probleem

Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de zorg

De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger in te richten. 

Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de zorg

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl