Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en zal daarom niet vasthouden aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022.

Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet

Onderhandelplan belastingverdragen 2022

Om dubbele belastingheffing te voorkomen en economische relaties te versterken onderhandelt Nederland met andere landen over belastingverdragen. 

Onderhandelplan belastingverdragen 2022

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl