Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

Op 16 februari hebben Minister-president Rutte en President Duque van Colombia in Den Haag het belastingverdrag tussen Nederland en Colombia ondertekend. Dit belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing en draagt bij aan de economische belangen van beide landen.

Nederland sluit belastingverdrag met Colombia

Gewijzigde links naar inspectierapporten kinderopvang

Op 3 januari 2022 is een nieuwe versie van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) ingevoerd. Onderdeel van deze nieuwe versie is de noodzakelijke aanpassing van de URL’s naar de kinderopvangvoorzieningen en de inspectierapporten op het LRK-Publieksportaal. Deze links moeten worden aangepast als gevolg van strengere regels op het gebied van beveiliging en het voorkomen van kwetsbaarheden.

Gewijzigde links naar inspectierapporten kinderopvang

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl