Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Eindrapport Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

Eindrapport Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

De Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving Stef Blok heeft zijn eindrapport overhandigd aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. De belangrijkste conclusie is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties. Tegelijkertijd is er geen aanwijzing dat er zaken gemist zijn in de bevriezingen van tegoeden van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan.

Eindrapport Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

Mondkapjes en vliegen: Nederlandse regels veranderen vanaf 21 mei 2022

Vanaf zaterdag 21 mei is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht op Nederlandse luchthavens. Mensen met een kwetsbare gezondheid worden wel geadviseerd (vrijwillig) een medisch mondkapje te dragen.

Mondkapjes en vliegen: Nederlandse regels veranderen vanaf 21 mei 2022

'Prioriteit voor meest kwetsbare kinderen, marktwerking beperken'

Staatssecretaris van Ooijen (VWS) wil flinke hervormingen in de jeugdzorg doorvoeren om de zorg te verbeteren voor kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben. De staatssecretaris wil een duidelijke afbakening in de wet wat onder jeugdhulp valt, met het doel om kinderen die het echt nodig hebben beter en sneller te kunnen helpen. 

Staatssecretaris Van Ooijen: prioriteit voor meest kwetsbare kinderen, marktwerking beperken

Achterstallig onderhoud vastgoed vraagt om ingrijpende keuzes

Met het oog op de doorontwikkeling van de krijgsmacht en in het licht van de huidige internationale dreigingen zijn er ingrijpende keuzes nodig om het Defensievastgoed toekomstbestendig te maken. Daarom heeft staatssecretaris Van der Maat de contouren en uitgangspunten van het nieuwe Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP 2022) aan de Tweede Kamer gezonden.

Achterstallig onderhoud vastgoed vraagt om ingrijpende keuzes

Kabinet zet in op sterke regio’s aan de grens

Met het programma Regio’s aan de Grens wil het kabinet de komende jaren bijdragen aan goed wonen, werken en leven in deze regio’s. Dit schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Kabinet zet in op sterke regio’s aan de grens

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl