Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Advies van de Raad van State over nieuwe Wetboek van Strafvordering

Advies van de Raad van State over nieuwe Wetboek van Strafvordering

Begin april 2022 heeft de Raad van State een advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Vandaag is het advies openbaar geworden. In haar eindoordeel maakt de Afdeling advisering van de Raad van State een aantal opmerkingen bij het wetsvoorstel en adviseert daarmee rekening te houden voordat het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Dit wordt een dictum B genoemd.

Advies van de Raad van State over nieuwe Wetboek van Strafvordering

Kabinet stelt Commissie advocatendiensten aan de Staat in

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met het instellen van de Commissie advocatendiensten aan de Staat. Deze onderzoekscommissie zal kijken naar de wijze waarop de Rijksoverheid in de toekomst moet worden geadviseerd en bijgestaan in kwesties die om onafhankelijke juridische vertegenwoordiging of bijstand vergen. 

Kabinet stelt Commissie advocatendiensten aan de Staat in

Nederland zoekt samenwerking met België op het gebied van duurzame infrastructuur en circulaire bouw

Bijna 80 Nederlandse bedrijven en organisaties nemen donderdag en vrijdag in België deel aan de handelsmissie duurzame infrastructuur en circulaire bouw. De missie staat onder leiding van minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Nederland zoekt samenwerking met België op het gebied van duurzame infrastructuur en circulaire bouw

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl