Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

In de Noordzee gaan Nederland en Duitsland gezamenlijk boren naar een nieuw gasveld. Staatssecretaris Vijlbrief heeft vandaag voor het Nederlandse deel vergunningen gegeven.

Nederland en Duitsland gaan gas winnen op Noordzee

Defensienota 2022: Sterker Nederland, veiliger Europa

Defensie gaat flinke stappen zetten om Nederland sterker te maken, Europa veiliger en de NAVO krachtiger. In de Defensienota 2022 die vandaag werd gepresenteerd staat hoe.

Defensienota 2022: Sterker Nederland, veiliger Europa

Duurzaam wonen voor iedereen

Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen. Waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. 

Duurzaam wonen voor iedereen

Meicirculaire: meer middelen beschikbaar voor gemeenten

Op woensdag 1 juni heeft minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) de Meicirculaire naar beide Kamers gestuurd. Hierin is onder meer te lezen wat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds betekent voor gemeenten per 1 januari 2023. 

Meicirculaire: meer middelen beschikbaar voor gemeenten

Internetconsultatie wijzigingen regelgeving inburgering vandaag van start

Het kabinet wil de regels voor naar schoolgaande inburgeringsplichtigen versoepelen. Ook worden enkele hardheden uit de Wet inburgering 2013 weggenomen. Deze voorgenomen wijzigingen in de inburgeringsregelgeving zijn op 1 juni 2022 door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ter consultatie online gepubliceerd.

Internetconsultatie wijzigingen regelgeving inburgering vandaag van start

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl