Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

Het kabinet trekt het wetsvoorstel om de kinderbijslag niet te indexeren in. De kinderbijslag zal de komende jaren – zoals gewoonlijk – tweemaal per jaar worden verhoogd op basis van de gemiddelde prijsontwikkeling. 

Kinderbijslag komende jaren toch verhoogd

Europese Unie (EU) neemt zesde sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 3 juni 2022 heeft de Europese Unie (EU) het zesde sanctiepakket tegen Rusland aangenomen. De nieuwe sancties zijn onder andere gericht tegen de import van olie, tegen Russische banken, mediabedrijven, de defensie- en veiligheidssector, en verantwoordelijke personen en entiteiten. 

Europese Unie (EU) neemt zesde sanctiepakket aan tegen Rusland

Meer tijd voor herstel na corona in mbo en hoger onderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) heeft besloten het Nationaal Programma Onderwijs voor mbo en hoger onderwijs met een jaar te verlengen. Zo hebben instellingen een jaar extra om de beschikbare middelen te besteden aan het welzijn van studenten.

Meer tijd voor herstel na corona in mbo en hoger onderwijs

Kabinet richt nieuwe crisisorganisatie op voor bestrijding toekomstige pandemieën

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met de oprichting van een Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI). Met deze nieuwe organisatie wordt de landelijke regie op de infectieziektebestrijding ten tijde van een pandemie versterkt.

Kabinet richt nieuwe crisisorganisatie op voor bestrijding toekomstige pandemieën

Resultaten uitvoeringstoetsen hersteloperatie kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer

De afgelopen maanden zijn een aantal mogelijke verbetermaatregelen voor de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire onderzocht op uitvoerbaarheid. De resultaten van deze uitvoeringstoetsen heeft staatssecretaris De Vries van Financiën (Douane en Toeslagen) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Resultaten uitvoeringstoetsen hersteloperatie kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer

Kabinet maakt werk van terugdringen aantal belastingregelingen

Het kabinet gaat bij een negatieve evaluatie belastingregelingen afschaffen of versoberen. Dit is een van de acties waarmee de komende jaren gewerkt wordt aan een eenvoudiger en moderner belastingstelsel. Dit staat in de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda die staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kabinet maakt werk van terugdringen aantal belastingregelingen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl