Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast, zoals de participatiewet Algemene Ouderdomswet (AOW) en Ziektewet (ZW).  Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. 

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2022

Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen per 1 januari 2023

Het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen is door de Eerste Kamer aanvaard. Belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren. En deze op een transparante en controleerbare manier te corrigeren. 

Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen per 1 januari 2023

Saba en het Rijk pakken door om de bestaanszekerheid van het eiland te verbeteren

Op Saba ondertekenden Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering en eilandgedeputeerde Bruce Zagers het meerjarige bestuursakkoord Saba Package 2.0. Hierin staan concrete afspraken tussen Saba en het Rijk over de verdere ontwikkeling van een duurzaam en zelfvoorzienend Saba. 

Saba en het Rijk pakken door om de bestaanszekerheid van het eiland te verbeteren

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl