Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De verhoging van het minimumloon gaat volgend jaar in en gebeurt in drie stappen. 

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Nationale crisisstructuur geactiveerd doorstroom migratieketen

Sinds maanden moet er in de migratieketen gepast en gemeten worden om passende opvang te bieden voor wie dat nodig is. Mensen worden daarbij opgevangen onder omstandigheden die soms te wensen over laten. Met ingang van vandaag vindt tijdelijk op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau coördinatie en besluitvorming plaats ten aanzien van doorstroom in de migratieketen.

Nationale crisisstructuur geactiveerd doorstroom migratieketen

Nederland steunt Suriname bij aanpak wateroverlast

Nederland steunt Suriname bij de aanpak van wateroverlast. Minister Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) maakte vrijdag bekend hiervoor financiële steun beschikbaar te stellen en experts uit de Nederlandse watersector in te zetten. 

Nederland steunt Suriname bij aanpak wateroverlast

NIOD en NIMH onderzoeken twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

De ministerraad heeft besloten het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) opdracht te geven om in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie (NIMH) onafhankelijk, extern en wetenschappelijk onderzoek te doen naar twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan.

NIOD en NIMH onderzoeken twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan

Extra geld voor Bonaire met werkafspraken

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en het Bestuurscollege van Bonaire zijn op donderdag 16 juni bestuurlijke werkafspraken overeengekomen. De afspraken lopen tot de verkiezingen van maart 2023 en borduren voort op eerdere afspraken. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om de afspraken uit te voeren.

Extra geld voor Bonaire met werkafspraken

Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050

Op de Natuurtop is de eerste Agenda Natuurinclusief gepresenteerd. Deze Agenda geeft inzicht in wat er nodig is om een natuurinclusieve samenleving in 2050 te bereiken. In de Agenda Natuurinclusief staan concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie en landbouw.

Naar een natuurinclusieve samenleving in 2050

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl