Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet neemt maatregelen voor energiezekerheid

Kabinet neemt maatregelen voor energiezekerheid

Het kabinet heeft vandaag besloten het eerste niveau van een gascrisis af te kondigen: de ‘vroegtijdige waarschuwing’. Daarmee treedt het Bescherm en Herstelplan Gas in werking. Het kabinet neemt deze stap om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de winterperiode.

Kabinet neemt maatregelen voor energiezekerheid

Groningenveld in oktober op de waakvlam

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft vandaag de Tweede Kamer laten weten dat het Groningenveld in oktober dit jaar, zoals toegezegd, op de waakvlam gaat. Vanwege de onzekere geopolitieke ontwikkelingen heeft Vijlbrief er voor gekozen om dit jaar nog geen putten definitief te sluiten.

Groningenveld in oktober op de waakvlam

Verrekening voorschotten Tozo 2021 - informatie voor gemeenten

Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk kan afwijken van de door de gemeente gemaakte kosten. Om deze reden voorziet de Tozo in een voorlopige verrekening van de voorschotten, op basis van de voorlopige gegevens die de gemeente heeft vermeld in haar Beeld van de uitvoering over 2021.

Verrekening voorschotten Tozo 2021 - informatie voor gemeenten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl