Verrekening voorschotten Tozo 2021 - informatie voor gemeenten

Om gemeenten in staat te stellen de Tozo uit te voeren hebben zij voorschotten ontvangen op de rijksvergoeding. Gebleken is dat de hoogte van de voorschotten voor afzonderlijke gemeenten behoorlijk kan afwijken van de door de gemeente gemaakte kosten. Om deze reden voorziet de Tozo in een voorlopige verrekening van de voorschotten, op basis van de voorlopige gegevens die de gemeente heeft vermeld in haar Beeld van de uitvoering over 2021.

Elke gemeente ontvangt van SZW een specificatie van de voorlopige verrekening die omstreeks eind juni 2022 zal plaatsvinden. Met bijgaande tool kunnen gemeenten zien welke bedragen (nabetaling of terugvordering) zullen worden verrekend.

De voorlopige verrekening is geregeld in artikel 21, tweede lid, van de Tozo.

De definitieve verrekening van de voorschotten met de rijksvergoeding vindt later plaats, op basis van de SiSa-verantwoording.