Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinet beperkt aantal vluchten op Schiphol

Kabinet beperkt aantal vluchten op Schiphol

In de afweging van de publieke belangen rondom Schiphol heeft het kabinet er voor gekozen om met voorrang de geluidsoverlast aan te pakken en tegelijk een keuze te maken waarmee de economische functie van Schiphol wordt behouden. Met dat uitgangspunt kiest het kabinet ervoor dat Schiphol de handhavingspunten voor geluidsoverlast niet langer mag overschrijden. Dit komt er in de praktijk op neer dat Schiphol maximaal 440.000 vluchten per jaar kan afhandelen. 

Kabinet beperkt aantal vluchten op Schiphol

Kabinet en medeoverheden komen tot plan van aanpak voor doorstroming migratieketen

De afgelopen weken is de doorstroom en opvang van asielzoekers ernstig onder druk komen te staan. Vanmorgen was er opnieuw een overleg met het Veiligheidsberaad. In dit overleg zijn het plan van aanpak en maatregelen voor de korte en middellange termijn besproken. Het Rijk, de veiligheidsregio’s, medeoverheden, COA en andere betrokken partijen, spannen zich gezamenlijk voor deze aanpak in.

Kabinet en medeoverheden komen tot plan van aanpak voor doorstroming migratieketen

Vormgeving tegemoetkoming FSV naar Tweede Kamer

Het kabinet wil groepen burgers en ondernemers tegemoet komen die nadelige gevolgen hebben ondervonden van de Fraude signalering voorziening (FSV). Daarom presenteert verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst zijn denkrichting over hoe hij mensen tegemoet wil komen die schade hebben geleden door registratie in de FSV. 

Vormgeving tegemoetkoming FSV naar Tweede Kamer

Kabinet wil schijnzelfstandigheid in samenhang aanpakken

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken. Daarom wil het kabinet zorgen voor een gelijker speelveld in het arbeidsrecht en in de fiscale behandeling, en zorgen voor meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer of als zelfstandige. 

Kabinet wil schijnzelfstandigheid in samenhang aanpakken

Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Er is volop werk. Dat biedt mensen kansen, ook voor hen die aan de kant staan of een minder sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Tegelijkertijd is er sprake van uitzonderlijke krapte in een groot aantal sectoren, in Nederland en ook in Europa. Een krapte die niet zomaar zal verdwijnen of eenvoudig kan worden opgelost. Daarom werkt het kabinet aan een arbeidsmarkt die beter bestand is tegen periodes van krapte. 

Kabinet neemt maatregelen tegen arbeidsmarktkrapte

Aruba zet eerste stap voor afbouw salariskorting

Aruba kan starten met de afbouw van de salariskorting van 12,6%. Dat is besloten in de Rijksministerraad. Voor Curaçao en Sint Maarten is er nog geen groen licht, zij kijken nog naar de voorwaarden. 

Aruba zet eerste stap voor afbouw salariskorting

Meer resultaat door combinatie handel en ontwikkelingssamenwerking

Nederlandse bedrijven hebben veel kennis, kunde en ondernemingszin in huis. Het kabinet gaat hen vaker stimuleren de sprong naar ontwikkelingslanden te wagen en Nederlandse bedrijven en kennis gerichter koppelen aan ontwikkelingsmiddelen.

Meer resultaat door combinatie handel en ontwikkelingssamenwerking

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl