Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

Alle mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box-3 heffing over de jaren 2017 – 2020 krijgen in de komende weken een brief van de Belastingdienst waarin staat op welke wijze zij herstel ontvangen. Dit ontvangen zij voor 4 augustus en daarmee loopt de hersteloperatie volgens planning. 

Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

Meer drugs per post door Douane onderschept

Het aantal kilo’s drugs dat de Douane afgelopen halfjaar in beslag nam, is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van de eerste helft van 2021. Dat blijkt uit de gepubliceerde halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. 

Meer drugs per post door Douane onderschept

Kabinet zet tijdelijk subsidieregeling voor energieadvies MKB stop om verder oneigenlijk gebruik te voorkomen

Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb’ers ondersteuning te bieden bij de kosten voor energieadvies. In de afgelopen twee maanden zijn echter steeds meer signalen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele energie-adviseurs.

Kabinet zet tijdelijk subsidieregeling voor energieadvies MKB stop om verder oneigenlijk gebruik te voorkomen

Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan

Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SZW, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl