Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig. Voor hen is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 vervalt dit.

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

Vooraankondiging aanbesteding ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo 2025 in Osaka

Nederland doet mee aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 in Osaka van 13 april tot 13 oktober 2025. De aanbestedingsprocedure voor ontwerp, bouw, onderhoud en afbouw van het Nederlandse paviljoen en de bezoekerservaring start rond 14 september 2022. Partijen kunnen tot 13 november hun voorstellen indienen 2022 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vooraankondiging aanbesteding ontwerp en bouw Nederlands paviljoen Expo 2025 in Osaka

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl